Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "żeby się na" na angielski

Wyszukaj żeby się na w: Definicja Synonimy
to get at
to fall for
to get back at
to prepare for
Loxley wykorzystuje cię, żeby się na mnie odegrać.
Loxley is using you to get at me.
Robi to, żeby się na tobie odegrać?
You think he's doing this to get at you?
Jest za sprytny, żeby się na to złapać.
It's too smart to fall for this.
Dajcie spokój, oni są zbyt cwani, żeby się na to nabrać.
Fellas! These guys are too smart to fall for that kind of story!
Mógłbym się założyć, że Kit aresztowała Christian'a żeby się na nim zemścić.
I'd be willing to bet Kit had Christian arrested just to get back at him.
Powiedziała, że to był wypadek, ale wiem, że zrobiła to celowo, żeby się na mnie zemścić.
She said it was an accident, but I know she did it on purpose to get back at me.
Nie zakończysz kariery, żeby się na mnie odegrać.
You're not ending your career to get back at me.
A ona zrobi wszystko, żeby się na tobie zemścić.
And she'll do anything to bill revenge on you.
Chce żeby się na nią spojrzał.
She wants him to look at her.
Dwanaście miesięcy, żeby się na to przygotować.
Twelve months to get ready for it.
Nie jesteś typem osoby, która umieszcza sód w słuchawce prysznica, żeby się na kimś odegrać.
I mean, you're not the kind of guy who puts sodium in a shower head to get back at somebody.
Nie chcemy, żeby się na nas patrzyli.
We don't want them looking at us.
Miałeś całe życie, żeby się na to przyszykować.
You had your whole life to prepare for this moment.
Chrzcisz Samuela Gougeona, żeby się na mnie odegrać.
You're baptising Samuel Gougeon to get back at me.
Jesteś gwiazdą, nie chcę, żeby się na ciebie rzucili.
Well you're a celebrity, I don't want you to get mobbed when people recognize you.
Nie daj jej powodu żeby się na ciebie uwzięła.
Don't give her no reason to fixate on you.
Może dlatego łykasz tabletki, żeby się na mnie uodpornić.
Maybe that's why you're taking pills to protect yourself against me.
Prawdopodobnie taką, żeby się na niej mógł powiesić.
Probably just enough to hang himself.
Dziecięcy świadek, to niewiele, żeby się na tym oprzeć.
Child witness - that's not a lot to hang your hat on.
Ona cię wykorzystuje, żeby się na mnie odegrać.
Ross, I am telling you, she is using you to get back at me.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 149. Pasujących: 149. Czas odpowiedzi: 344 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo