Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "żeby włamać się do" na angielski

Wyszukaj żeby włamać się do w: Definicja Synonimy
to break into
to hack into
Użyłem raz nitrogliceryny, żeby włamać się do domu znajomego.
I once used nitroglycerin to break into a friend's house.
Co mi się kojarzy z tym, co zeszłej nocy wymyślił Johnny... żeby włamać się do was i zabrać jedzenie.
Which reminds me, last night Johnny decided... to break into your mother's house and get some food.
Okej, więc chcesz użyć mojego laptopa żeby włamać się do serwera danych LA PD?
Okay, you want to use my laptop to hack into the L.A.P.D.'s data server?
Nie, żeby włamać się do sondy kosmicznej i sprawdzić, czy możemy mruganiem światła nadać słowo alfabetem morsa.
No, to hack into a space probe and see if we could get it to blink a word in old morse code.
Wykorzystałaś mój login, żeby włamać się do jej akt.
Jenny, you used my log-in to break into her file.
Cóż, powiem jej, że nasz cały związek był ściemą przygotowaną, żeby włamać się do biura jej szefa.
Well, I'll tell her that our entire relationship was a ruse to break into her boss's office.
Coś na tyle ważnego, żeby włamać się do FBI.
Something important enough to break into the FBI to hide.
Czy ty się właśnie zaręczyłeś, żeby włamać się do biura?
Did you just get engaged to break into an office?
Oczekujesz, że wejdę po schodach pożarowych, żeby włamać się do własnego mieszkania?
You expect me to climb up the fire escape to break into my own apartment?
Jeśli miał powód, żeby pozbyć się mnie z uczelni, może miał też powód, żeby włamać się do Intersektu?
If he had a reason for getting me kicked out... maybe he had a good reason to break into the Intersect too.
Teraz można użyć telefonu, żeby włamać się do mózgu.
Now they can use cellphones to tap into our brains.
Tak, kiedy... otwierałem zamek żeby włamać się do czyjegoś domu.
Yes, when I was... picking a lock to rob someone's house.
Wystarczyło mu odwagi, żeby włamać się do jej ogródka.
He was bold enough to break in her backyard.
Ktoś uważał, że jest na tyle ważny, żeby włamać się do kostnicy i uciec z ramionami.
Someone thought that gibberish was important enough to infiltrate a city morgue and make off with both of his arms.
Co ze sprzętem, żeby włamać się do sejfu?
What about the equipment to get through the vault?
Szukał siły... żeby włamać się do tych wież.
He was looking for the strength,... so he could break into these towers.
Ktoś wykorzystywał pana, żeby włamać się do ducha urzędnika rządowego.
They were trying to make you ghost-hack into some government officials.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 17. Pasujących: 17. Czas odpowiedzi: 74 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo