Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "żeby zapomnieć o" na angielski

Wyszukaj żeby zapomnieć o w: Definicja Synonimy
to get over
to forget about
Właśnie tego potrzebujesz żeby zapomnieć o Travis.
It's just what you need to get over Travis.
A więc znalazłeś sposób, żeby zapomnieć o Blair.
So you - You found a way to get over blair then.
Przyszłam tu przygotowana, żeby zapomnieć o wczorajszym dniu, ale przyznaję, że twój ton wcale się nie poprawił.
I came here prepared to forget about yesterday... but I must say, I don't care for your tone any better today.
Żeby zapomnieć o tobie.
Mam dosyć wszystkim mówiacych mi co powinnam i czego nie powinnam robić, żeby zapomnieć o Calebie.
I'm sick of everyone telling me what they think I should and shouldn't do to get over Caleb.
Dołączyłam do zespołu, żeby zapomnieć o Navidzie i teraz muszę spędzać każdy dzień z dziewczyną, z którą się spotyka?
I joined the band to get over Navid and now I have to spend every day with the new girl he's dating?
Potrzebuje czasu, żeby zapomnieć o tym, co zrobił jej Lex.
It will take her some time to get over what lex did to her.
Wiesz, co musimy zrobić, żeby zapomnieć o Silver i Adriannie, prawda?
I don't know where I belong. you know what we got to do to get over Iver and adrianna, right?
Wyrwaliśmy się tutaj żeby zapomnieć o niektórych sprawach.
We came out here to try and forget some things.
Musisz dużo wypić, żeby zapomnieć o morderstwie.
Well, it takes a lot of drinking to forget a murder.
Musisz wybaczyć, żeby zapomnieć o nim.
You must forgive to forget him.
Dlatego się upijam, żeby zapomnieć o twojej miłości.
That's why I get drunk to forget your love.
To również sposób, żeby zapomnieć o tym co się stało.
Well, it's also a convenient way for you to forget about what happened.
Jeśli nie dostanę homara, to muszę zapić, żeby zapomnieć o nim.
If I can't have my lobster, then I will drink to forget him.
Nie możesz być tak pijany, żeby zapomnieć o czasie.
You cannot be so drunk that you've forget all about time.
Wiesz, większość ludzi zapłaciłaby, żeby zapomnieć o rzeczach które zrobiłaś.
You know, most people would pay to forget the things you've done.
Mów coś, Mike, żeby zapomnieć o tym, co było w bibliotece.
Tell us things so we don't have to remember what we saw in the library.
Ile latinum potrzeba, żeby zapomnieć o ryzyku?
And how much more latinum will it take to offset this risk?
Słuchaj, nie jestem specjalistą od miłości, ale żeby zapomnieć o Ronniem, musisz naprawdę przestać o nim myśleć.
Look, I'm not an expert on love, but I think in order to move on from Ronnie, you actually have to move on.
Nie. W tym wieczorze chodziło o to, żeby zapomnieć o tym wszystkim.
You know, the whole point of tonight was to not have to deal with this stuff.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 36. Pasujących: 36. Czas odpowiedzi: 53 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo