Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "żeby zarobić na" na angielski

Wyszukaj żeby zarobić na w: Definicja Synonimy
to earn
to make money for
to put myself through
to pay for
Ile musisz w rzeczywistości pracować, żeby zarobić na godzinę oświetlenia przy obecnej średniej stawce w UK?
How long do you actually have to work to earn an hour of reading light if you're on the average wage in Britain today?
Minęły miesiące odkąd przeprowadziała się do Nowego Yorku żeby zarobić na operację syna
It's been months since she moved to New York to make money for son's operations
Ja zmywałem talerze żeby zarobić na college.
I washed dishes to put myself through college.
Robiłem na zmywaku, żeby zarobić na studia.
I washed dishes to put myself through college.
Może znajdę jakąś pracę, żeby zarobić na studia.
I want to find a job in my spare time so I can pay for my studies.
Robiłam to, co musiałam żeby zarobić na życie.
I did what I had to... to earn a living.
Robie to tylko na pół etatu, żeby zarobić na album.
I'm actually only doing this part-time till I can make it in music.
Miałem kilka sposób żeby zarobić na życie, na początek.
I'd have to find some way of earning a living, to begin with.
Porąbany sposób żeby zarobić na życie, to na pewno.
Hell of a way to make a living, that's for sure.
I wychodzi na ulicę w nocy, żeby zarobić na czynsz.
And he's out on the streets at night to make his rent.
Potrzebuję pracy, żeby zarobić na prezenty dla rodziny.
I need a job so I can get the family a Christmas gift.
Od tamtej pory pracuję... żeby zarobić na dyliżans.
Since then I've been working... to get enough money for stage fare.
Zaczął podbijać, żeby zarobić na rachunki, ale stawki były za małe.
He started betting To make up his paycheck, But the stakes were too low.
Ja pracuje w fabryce żeby zarobić na swoją muzykę.
I work days in a factory so I can do my kind of music.
Zaciągnąłem się do służby żeby zarobić na studia doktoranckie.
I enlisted in the Elite Services to pay for my postgraduate studies.
To właśnie robią wypaleni sportowcy, żeby zarobić na życie.
You know, that's the kind of thing that washed-up jocks do to make a living.
Przyjeżdzają z Teksasu, żeby zarobić na broni i alkoholu.
They come down from Texas to stock up on guns and liquor.
Jesteśmy tutaj, żeby zarobić na chleb.
You have to earn your keep.
Musi sprzedać pewną ilość płyt żeby zarobić na utrzymanie, inaczej sobie nie poradzi.
She needs a certain number of sales to make a living, otherwise she can't keep on going.
W najlepszych restauracjach Londynu, żeby zarobić na studia.
Where? Worked my way through university at London's finest restaurants.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 68. Pasujących: 68. Czas odpowiedzi: 98 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo