Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "żyć razem" na angielski

Wyszukaj żyć razem w: Definicja Synonimy
live together
co-exist
life together
Pomyślałem... że moglibyśmy żyć razem.
I was thinking... we could live together.
Dlatego pomyślałem, że może moglibyśmy żyć razem.
That's why I thought maybe we could live together.
Invid i ludzi mogą żyć razem ze sobą.
The Invid and humans can co-exist.
Jeśli chcecie żyć razem, mieć rodzinę...
If you want to have a life together, a family...
Kochamy się na swój sposób i możemy żyć razem, jak chcemy.
We love each other in our own way and we can have the life together that we want.
Opuszczamy wasz dom aby żyć razem.
Faster! We leave your house to live together.
Przynajmniej będziemy żyć razem pewnego dnia.
We will at least live together one day. That's all.
Nie możemy żyć razem bez kłótni.
We could never live together without this disorder.
Tai Yuk, nie możemy żyć razem w tym życiu.
Tai Yuk, we can't live together in this life.
Będziemy żyć razem jak jedna szczęśliwa rodzina, aż po kres.
We will live together as a happy family, till the end.
Więc znajdź sposób, by żyć razem w zgodzie.
Then find a way for you to live together.
Bracia powinni żyć razem w zgodzie.
The brethren shall live together peacefully.
Nienawidzę zmian, jakie w nim zaszły, ale tylko tu możemy żyć razem.
That's right, I hate what this town has become, but it's one place we can live together.
A później we czwórkę będziemy żyć razem w górach.
And then all four of us will live together in the mountains.
Przekonać ich, że potrafimy żyć razem.
Persuade them that we can all live together.
Mój tata powiedział że wkrótce wszyscy będziemy żyć razem.
My Dad says we'll all live together soon.
Musi zrozumieć, że dwoje ludzi nie mogło żyć razem ze sobą.
He has to understand that two people couldn't live together.
Do alimentów para musi żyć razem.
Okay, palimony requires that a couple live together.
Możemy żyć razem, ale będziemy się bronić.
We can all live together, but we will defend ourselves.
Ponieważ by dostać obywatelstwo, musisz żyć razem przez około sześć miesięcy.
Because to get citizenship, you have to live together for about six months.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 200. Pasujących: 200. Czas odpowiedzi: 90 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo