Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "żyć ze sobą" na angielski

Wyszukaj żyć ze sobą w: Definicja Synonimy
life together
to live together
live with myself
live with yourself
live with himself
Nie moglibyśmy żyć ze sobą na Ziemi, Chris.
We could never have a life together on Earth, Chris.
i że planowali żyć ze sobą -Życie nadziei i snów... którego nigdy nie mieli szansy przeżyć.
and they were planning to have a life together - A life of hopes and dreams... they never got the chance to live.
Musimy jakoś żyć ze sobą.
God, we have to live together.
Zaczęliśmy żyć ze sobą.
We started to live together.
Ale znalazłem sposób bym mógł żyć ze sobą samym.
But I have found a way to live with myself.
Nie mógł bym żyć ze sobą.
I just couldn't live with myself.
Nie jestem pewny czy mogę żyć ze sobą.
I'm not sure I can live with myself.
Nie mogłem żyć ze sobą, wiedząc, że doprowadziłem cię do...
I just couldn't live with myself, knowing that ID driven you to...
Czekałem tysiące lat w tym momencie, i nie mogę żyć ze sobą jeśli Gabriel ucieka.
I've waited thousands of years for this moment, and I can't live with myself if Gabriel gets away.
Wiem, że się wtrącam ale nie mogłabym żyć ze sobą, gdybym nie powiedziała prawdy.
I know I'm intruding but I could not live with myself if I did not tell you what I know to be true.
Słuchaj, jeśli coś ci się stało, nie mogłem żyć ze sobą.
Look, if anything happened to you, I couldn't live with myself.
Nie mogę żyć ze sobą... z tobą...
I can't live with myself... with you...
Wciąż muszę żyć ze sobą.
I still have to live with myself.
Nie mogłabym żyć ze sobą.
I couldn't live with myself.
Jeśli potrafiłbym żyć ze sobą, to rozmawialibyśmy teraz przez telefon.
If I could live with myself, we'd be having this conversation by telephone.
Idziesz jedną drogą aby spróbować żyć ze sobą.
You go one way so you can try to live with yourself.
Ludzkość nauczyła się żyć ze sobą.
Man has learned to live with himself.
Oczywiście, nie mógłby pan żyć ze sobą.
You would not be able to live with yourself.
Ptaki i koty mogą żyć ze sobą w przyjaźni.
Birds and cats can live together with brotherly love.
Terapie są dla ludzi, którzy chcą żyć ze sobą.
It's for people who want to be in each other's lives.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 64. Pasujących: 64. Czas odpowiedzi: 86 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo