Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "życie prywatne" na angielski

Wyszukaj życie prywatne w: Definicja Synonimy
private life
personal life
personal lives
private lives

Sugestie

A jako życie prywatne mam ciebie.
And for a private life I have you.
Uważam tylko, że powinieneś uszanować moje życie prywatne.
I just felt you should respect my private life.
Moje życie prywatne wisi na włosku.
My personal life is hanging by a thread, that's all.
W przeciwieństwie do ciebie, umiem odseparować życie prywatne od zawodowego.
Because, unlike you, I can separate my personal life from my job.
Muszę zapytać o wasze życie prywatne.
What about your personal lives? I have to ask.
Moje życie prywatne to moja sprawa.
My private life is my business.
Nikt się nie pcha w twoje życie prywatne, Gary.
No one wants to get involved in your personal life, Gary.
Ale robienie wszystkiego co w naszej mocy aby chronić życie prywatne Pana Eigera.
But doing everything within our power to protect Mr. Eiger's private life.
Znów mieszasz życie prywatne z pracą.
You're mixing private life and the office again.
Dla prawdziwych mężczyzn... życie prywatne umarło.
The private life is dead, for a man with any manhood.
Co najważniejsze jego życie prywatne wygląda na bardzo porządne.
First and foremost his private life seems real clean.
Wysoki Sądzie, moje życie prywatne nie ma związku ze sprawą.
Your honor, my personal life has nothing to do with this case.
Po pierwsze, nie lubię mieszać Rory w moje życie prywatne.
First: I do not like to involve Rory in my personal life.
Zupełnie oddzielam moje życie prywatne od życia Rory.
I keep my personal life totally separate from my life with Rory.
Nie można tu pozwolić, żeby praca i życie prywatne pokryły się.
I mean, around here, You just can't let your work and your personal life overlap.
Moje życie prywatne nie jest waszą sprawą.
No, not my personal life. It's just nobody's business.
Nie obchodzi mnie jego życie prywatne.
I don't care what his personal life was like.
Włamał się w moje życie prywatne.
He hacked into my private life.
Uważam, że życie prywatne kandydata to jego sprawa, Bill.
Bill, I believe that a candidate's private life is his own business.
Pani życie prywatne zostanie poddane bezlitosnym, często niesłusznym, atakom.
Your private life will be subjected to harsh, often unfair attacks.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 189. Pasujących: 189. Czas odpowiedzi: 77 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo