Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "życzenie" na angielski

Wyszukaj życzenie w: Definicja Synonimy
wish
desire
request demand
wishing
behest
wishes
dream
command

Sugestie

201
Miałam tylko jedno życzenie: żebyś wrócił.
I had only one wish: That you would come back.
Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem...
All right, your wish is my command.
Ale może zostać przeprowadzone na życzenie.
But it certainly can be provided on request.
Jestem tu na życzenie Rządu Bajor.
I'm here at the request of the Bajoran government.
Potem możemy przestudiować życzenie w ostrych warunkach laboratoryjnych.
Then we can study the wish under strict laboratory conditions.
Zamykałam oczy, i wypowiadałam życzenie.
I like close my eyes and make my wish.
Jeśli powiesz sarnie życzenie, to może przekazać wiadomość.
If you tell a deer your wish it can pass on the message.
Chcieli go zabić i spełniło się ich życzenie.
They wanted him in the ground, and they got their wish.
Pragnę także wyrazić życzenie na przyszłość.
I also have a wish for the future.
Komisja powinna przyspieszyć przekazywanie nieformalnych ocen prawnych centrom SOLVIT na życzenie.
The Commission should speed up the provision of informal legal assessments to SOLVIT centres on request.
Myślę że tylko spełniły moje życzenie.
I guess it was just granting my wish.
To odpowiedź na życzenie wyrażone przez Europę.
It is a response to a wish expressed by Europe.
Reasumując zatem - automatyczna wymiana informacji dokonywana na życzenie.
To sum up, then, an automatic exchange of information upon request.
Jeżeli przeżyjesz, twoje życzenie zostanie spełnione.
Yes. If you survive, then I will grant your wish.
Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem.
I wish there were me a place to hide.
Chciałam urzeczywistnić twe życzenie i uczynić świat słodkim...
I was about to make your wish reality and make a beautiful sweet world...
Szczęściarzu, możesz wypowiedzieć jedno życzenie.
Lucky you, then you're granted one wish.
Proszę sięogarnąć, wtedy spełnię pańskie życzenie.
Get yourself decent, then I'll fulfill your wish.
Na życzenie jego matki ciało nie zostało jeszcze zabalsamowane.
At his mother's request, the body has not yet been embalmed.
Następna piosenka na życzenie panny młodej.
And this next song is a bride request.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2507. Pasujących: 2507. Czas odpowiedzi: 51 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo