Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "żywy" na angielski

Zobacz także: żywy trup
Wyszukaj żywy w: Definicja Synonimy
alive
live
living
dead
lively
vivid
vibrant
livestock
lifelike
human
half-dead

Sugestie

Jeśli byłby żywy, to byłoby niezwykle znaczące.
If he were alive... it would be extremely significant.
Jeśli wróci żywy, stracę jednego współpracownika.
Now... if I get him back alive. I'll lose one less operative.
Oczywiście do prawdziwego tańca potrzebny jest żywy zespól.
Of course, for true dancing uses a live orchestra.
To jest żywy skorpiony na ryżu.
The Mao Pagoda. It's live scorpions on rice.
Zobaczyć jak wpływają na żywy organizm.
And see how they affect your average living organism.
Mam oczywiście na myśli straszliwie irytujący żywy posąg.
I refer, of course, to the extremely irritating Living Statue.
Nigdy nie wiedzieliśmy czy wróci do domu żywy.
We never knew from one night to the next if he was going to come home alive.
Może chłopiec będzie bardziej użyteczny żywy niż martwy.
Perhaps the boy is more use to us alive than dead.
Więcej jesteś wart martwy niż żywy.
You are more valuable dead to a company than alive.
Oficer taktyczny Voyagera bardziej przyda mi się żywy.
But I think Voyager's tactical officer might be more useful to me alive.
Georgie przez chwilę musi zostać żywy.
The club needs Georgie alive for a minute.
Więc nie dotrzesz do Pałacu Proroków żywy.
Then you will not make it to the Palace of the Prophets alive.
A w tej znowu jest żywy.
And then suddenly, in this one, he's alive again.
Jest więcej wart żywy niż martwy.
Ruslan, he's more valuable alive than dead.
Dlatego pamiętam uczucia, kiedy byłem żywy.
That is how I remember feeling - when I was alive.
Rób co mówię, a wyjdziesz stąd żywy.
Keep quiet and do what I say, and you'll get out of here alive.
Prawdopodobnie ważył dwa razy tyle jak był żywy.
He probably weighed twice as much when he was alive.
Nie pozostanie nikt żywy aby pamiętać.
There will be no one left alive to remember.
Jestem żywy i wśród żywych chcę pozostać.
I'm alive and I want to remain with the living.
Substancją czynną preparatu STAMARIL jest żywy atenuowany wirus żółtej gorączki.
The active substance of STAMARIL is a live attenuated yellow fever virus.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2528. Pasujących: 2528. Czas odpowiedzi: 48 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo