Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "Kafelek" na angielski

Kafelek musi być co najmniej średniego rozmiaru.
The tile size must be at least medium.
Załatałeś złamany kafelek na podłodze w łazience.
You patched up the broken tile on the bathroom floor.
Stuknij kafelek przedstawiający zdarzenie powiązane z kontaktem.
Tap a tile for an event related to a contact.
Naciśnij i przytrzymaj kafelek, który chcesz powiększyć lub pomniejszyć.
Tap and hold the Tile you want to change to a different size.
Przewiń do kafelka wiadomości SMS lub MMS, a następnie puknij kafelek.
Scroll to a text or multimedia message tile, then tap the tile.
Naciśnij i przytrzymaj kafelek, który chcesz usunąć z folderu.
Tap and hold the Tile you want to remove from the folder.
Benry rozbija czwarty kafelek dla Espady!
Benry breaks the fourth tile for espada.
Po pierwsze, rysunek Aidena to nie znak stopu, to kafelek w łazience pokryty krwią.
First off, Aiden's drawing is not a stop sign, It is a bathroom tile covered in blood.
Na ekranie startowym naciśnij i przytrzymaj kafelek.
On Start, tap and hold a Tile.
wieszak ścienny z kafelek Nr. 1
Coat wall hook with tile No. 1
Przesuń kafelek w dowolne miejsce na ekranie startowym.
Drag the Tile to anywhere on Start.
Tyrone rozbija pierwszy kafelek dla Espady!
Tyrone breaks the first tile espada.
Uruchom grę, klikając jedną z 3 wyróżnionych pozycji obok Kenny'ego; Kenny przesunie się na wybrany kafelek.
Start the game by clicking on one of the 3 highlighted positions next to Kenny; Kenny then moves onto the chosen tile.
Aby zamknąć folder, naciśnij znajdujący się ponad nim kafelek.
To close the folder, tap the Tile for the folder that appears above it.
Jest łatwiej zmieść popiół z kafelek niż pozbyć się go z dywanu.
It's easier to sweep the ash up off the tile than to get it out of carpet.
A co robisz w sprawie kafelek w łazience?
What are you doing for bathroom tile?
Zauważcie, że widzicie ciemno brązowy kafelek na górze, i jasno pomarańczowy z boku.
And you'll notice you see a dark brown tile at the top, and a bright orange tile at the side.
Może mógłbyś mi pomóc coś znaleźć w fabryce kafelek?.
Could you get me a job at the tile factory?
Po dotknięciu kafelka w prawym górnym rogu ekranu pojawi się przycisk nieskończoności. Jeżeli kafelek jest połączony z kontaktem, stukając przycisk nieskończoności, można uzyskać dostęp do związanej z nim zawartości.
When you tap a tile, the infinite button appears in the upper right corner. If the tile is connected to a contact, you can access related content by tapping the infinite button.
Aby usunąć kafelek, naciśnij go i przytrzymaj, a następnie naciśnij ikonę Odepnij.
To remove a Tile, tap and hold it, and then tap Unpin.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 69. Pasujących: 69. Czas odpowiedzi: 134 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo