Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "Płytka" na angielski

plate
tile
plaque
wafer
shallow
superficial
vapid

Sugestie

Płytka do przyłożenia siły nie musi być pionowa.
It is not necessary for the force application plate to be vertical.
Płytka z oznaczeniami może zawierać miejsce na cechowanie.
The descriptive plate may include a space for stamping.
W terroru Płytka jest stanowisk zajmowanych pomieszczeniach i pamiętać, aby zaznaczyć poprawną - po obiekty zniknęły lub.
At Tile terror, it is the positions of the occupied areas and to remember them correctly to mark - after the assets have disappeared or.
Płytka oparta 2D shooter, trwającą ponad 50 poziomów i wykorzystaniem 10 różnych broni.
Tile based 2D shooter, spanning over 50 levels and utilizing 10 different weapons.
Płytka ogrzewana elektrycznie z termostatyczną kontrolą temperatury.
Electric heating plate, with thermostatic temperature controller.
Płytka Ekoline, produkowana w ZCB EkoKLINKIER zdobyła Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich Budma 2012.
The Ekoline tile manufactured at ZCB EkoKLINKIER won Gold Medal of the Poznań International Fair Budma 2012.
]]> Płytka wykładzinowa Soho to linearna tekstura tworząca wrażenie przestrzenności.
]]> Soho tile is a linear texture that creates a sense of space.
Płytka wykładzinowa, która nada charakter profesjonalnym przestrzeniom w 33 wariantach kolorystycznych.
Carpet tile that will give character for professional spaces, in 33 color variants.
Opis: Płytka łącząca do zamontowania profilu do kątownika pionowego.
Description: Connection plate for mounting the lintel profile to the vertical angle.
Płytka jest teraz po twojej stronie.
The tile is now on your side.
Płytka podłogowa sześciokątna (mała).
Floor hexagonal plate (small).
Płytka wykładzinowa przeznaczona do sektora usługowego.
Floor tile for the service sector.
Płytka do przyłożenia siły jest umieszczona możliwie jak najbliżej krawędzi drzwi.
The force application plate is positioned as close to the edge of the door as possible.
Płytka nośna próbki, zawieszona na mikrowadze w komorze o regulowanej temperaturze, jest omiatana strumieniem suchego gazowego azotu, który porywa odparowane cząsteczki badanej substancji.
The sample carrier plate, hanging on a microbalance in a temperature controlled chamber, is swept by a stream of dry nitrogen gas which carries the vaporised molecules of the test substance away.
Płytka szklana, blaszka aluminiowa lub inna podkładka o rozmiarach 20 cm× 20 cm pokryta cienką warstwą żelu silikonowego.
Glass plate, aluminium sheet or other appropriate backing measuring 20 cm× 20 cm covered with a thin layer of silica gel.
Płytka mosiężna (niehartowana): 4 mm
Brass plate (non-hardened): 4mm
Płytka ma regularnym kształcie geometrycznym i dobrze zdefiniowane stawów, jest
tile has a regular geometric shape and well-defined joints, is
Płytka drugiej klasy - do kuchni,
Tile second class - for kitchens,
24720: Płytka montażowa dla SRR70 i SFR200
24720: Mounting plate for SRR70 and SFR200
Poz. 3: Płytka - Posadzka Wylewana
Pos. 3: Tile - Poured flooring
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 559. Pasujących: 559. Czas odpowiedzi: 94 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo