Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "Zaczynanie" na angielski

trying to start
starting
Kiedyś pobiłaś maskotkę na meczu softballu juniorów za zaczynanie fali.
You once beat up a mascot at a little league softball game for trying to start the wave with everyone.
Darryl, wiesz, że popierałam to zaczynanie od nowa...
Darryl, you know I've been on board with this whole "trying to start a life here" thing.
Zaczynanie czegoś od szampana przynosi szczęście.
It's always good luck to launch something with champagne.
Zaczynanie od nowa nie jest łatwe.
Moving past your past is not easy.
Zaczynanie w ten sposób nie jest proste.
Starting that way isn't being straight!
Zaczynanie związku, zrywanie, schodzenie się...
Sweetie, I'm going out for a drink with Alan, okay?
Zaczynanie związku, zrywanie, schodzenie się...
Hooking up, breaking up, making up.
To nie jak zaczynanie z restauracją.
It's not like starting a restaurant.
Ostatnia rzecz jakiej potrzebują to zaczynanie od zera.
The last thing they need is to start over.
Dla mnie to miejsce reprezentuje zaczynanie zupełnie od nowa.
To me, that place represents totally starting over.
Musze przyznać, że niezbyt dobry sposób na zaczynanie nowej pracy nawet nie ma żadnych referencji.
I must say, not the best way to start a new job, and she had such great references.
Nie było czasu na zabranie ręki, odzyskanie czucia i zaczynanie od nowa.
There wasn't time enough to take it away, get the feeling again, and start over.
Zgoda. Masowe zamieszanie, przesiedlenia, zaczynanie życia od nowa.
We're talking massive disturbance, a way of life changing, resettlement, lives being restarted.
Osobiście, uważam, że zaczynanie jakiejkolwiek misji bez drinka, lub sześciopaka to zły pomysł.
Personally, I think starting any mission without a drink or six is a bad idea.
To było dwa lata temu, i myślę, że zaczynanie tej sesji teraz jest stratą czasu.
It was two years ago, and maybe starting these sessions now is a waste of time.
Przyprowadzanie cię tu i zaczynanie od nowa.
starting again and bringing you up here.
Kończenie tego, co się zaczęło, nie jest tak fajne, jak zaczynanie czegoś nowego.
Because finishing what you started is never as good as starting something new.
Mamy... bardzo silny system zaprzeczania, który dobrze pasuje do... drugich szans, redemption,? zaczynanie od początku.
We have a very strong denial system that fits well with second chances, redemption, starting over.
Koleś, to jest 'zaczynanie'.
Dude, that is "starting."
Czy wiesz, że zaczynanie budowy podczas ulewy przynosi szczęście?
Did you know it's good luck to start building in the rain?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 44. Pasujących: 44. Czas odpowiedzi: 34 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo