Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "a już najmniej" na angielski

Wyszukaj a już najmniej w: Definicja Słownik Synonimy
least of
much less
Nikt mi nie zawierza, a już najmniej król.
No one, it seems, least of all the King, confides in me.
Słuchaj, chciałam to wyjaśnić wiele razy... ale nikt by nie zrozumiał... a już najmniej, Harry.
Look, I've wanted to explain about Harry a lot of times, [Church Bells Ringing] But nobody would understand, least of all Harry.
Nigdy w nic nie wierzyłem, a już najmniej w siebie, dopóki nie poznałem Lindy.
I never believed in anything, least of all myself, until Linda.
Nigdy nikomu krzywdy nie zrobiłem, ...a już najmniej mojemu synowi.
I'd never hurt anyone, least of all my own son.
Do nikogo nie należę, a już najmniej do ciebie.
I belong to no-one... least of all you.
Dziś jest uważany za jednego z najwybitniejszych rosyjskich pisarzy, ale za życia nikt go nie rozumiał, a już najmniej on sam.
Today he is respected as one of Russia's most brilliant writers, but in his own lifetime he was understood by no one, least of all himself.
Nikt nie ma prawa kwestionować mojej woli, a już najmniej moja córka!
No one has the right to question my will, least of all my daughter!
przygotowanie naszego narodu do wojny, której nikt z nas nie pragnie, a już najmniej wasza królowa.
To prepare our nation for a war that none of us wants... least of all your queen.
A już najmniej takiemu poważnemu, młodemu człowiekowi, jak ty.
Least of all such an earnest young man as yourself.
A już najmniej facet z tyłu.
Least of all the man in the back here.
Nikt cię do tego nie zachęca, a już najmniej ja.
My dear, no one is urging you to do anything of the sort, least of all me.
Jedno, co wiem o Brodym, to że nie można na niego liczyć, a już najmniej na odwiedziny.
Look, if there's one thing I know about Brody, you can't count on him for anything, ever, much less to show up.
Jedno, co wiem o Brodym, to że nie można na niego liczyć, a już najmniej na odwiedziny.
What you two are doing, it's not a union recognized by the church.
a już najmniej spodziewali się/gigantycznych motyli.
And least of all they expected giant butterflies.
A już najmniej Peter.
A już najmniej z wicedyrektorem.
Least of all with the vice principal.
A już najmniej ja sam.
A już najmniej ty.
Least of all you.
Nic nas nie ochroniło, a już najmniej Europa Brukseli.
Nothing has protected us, least of all the Europe of Brussels.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 19. Pasujących: 19. Czas odpowiedzi: 111 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo