Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "absolwent" na angielski

Wyszukaj absolwent w: Definicja Synonimy
graduate
grad student
graduate student
Graduated from
Co, szczęśliwy absolwent czy dumna matka?
What, the happy graduate or the proud mother?
Niedawny absolwent Uniwersytetu Seton Hall... każdy dzień studiów spędzał na piciu...
Man] A recent graduate of Seton Hall University... he drank every day of his college life.
Pan Starret to mój najstarszy absolwent.
Mr. Starret is my oldest grad student.
Plotka mówi, że to absolwent, ale nie znam jego nazwiska.
Rumor is he's a grad student, but I don't know the dude's name.
Nie można naprawdę absolwent Phi Beta Kappa z obozu.
You can't really graduate Phi Beta Kappa from camp.
Młodszy kierownik, absolwent Arthur'a Murray'a... kochanek.
Junior executive, Arthur Murray graduate...
Cahill powiedział, że to absolwent, więc przejąłem trochę inicjatywy.
Cahill said it was a grad student, so I took a little initiative.
Kiedy absolwent, wszystko idzie zgodnie z planem.
When I graduate, everything will go as planned.
Bedelya Joseph, urodzony w Connecticut, absolwent tamtejszego uniwersytetu.
Bedelia, Joseph. Born Connecticut. Graduate Fordham University.
Ten absolwent, nasz przyjaciel, jest Furgonetką Dzikszą!
That graduate, our friend, is Van Wilder!
Gdzie mogę uczęszczać University of Miami przez sześć miesięcy, aby uzyskać mój absolwent stopień w biologii morskiej z stężenie w Dolphin Historii natomiast Cleveland zajmuje masz dzieci i wszystkie prace domowe.
Where I will attend the University of Miami for six months to get my graduate degree in Marine Biology with a concentration in Dolphin History while Cleveland takes care of you kids and all the housework.
Czyli że absolwent Johns Hopkins wie mniej od Ciebie?
You mean the Johns Hopkins graduate knows less than you?
I będę szedł do Harvard Law School, absolwent z honorami... i wtedy będę pozywał ciebie.
I'm going to go to Harvard Law School, graduate with honors... and then I'm going to sue you blind.
Jako młody absolwent uniwersytetu w Cambridge, wziął stronę Hoyla.
as a young graduate student at cambridge, he sided with hoyle.
Inne informacje: (a) dyrektor ds. administracyjnych (reżim talibów), (c) absolwent madrasy Haqqaniya w Pakistanie.
Other information: (a) Director of Administrative Affairs (Taliban regime), (c) Graduate of the Haqqaniya Madrrassa in Pakistan.
jest jeden absolwent tu dzisiaj to wygrał każdy pojedynczy honor i przyznaj tę szkołę daje.
There is one graduate here today that has won every single honor and award this school gives out.
Najlepszy w klasie, najlepszy absolwent uczelni, najmłodszy psycholog na...
Top of my class, honor society in graduate school, youngest psychologist ever to -
Inne informacje: a) absolwent medresy Haqqaniya w Pakistanie, b) według doniesień ma bliskie stosunki z talibskim przywódcą mułłą Mohammadem Omarem, c) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim.
Other information: (a) Graduate of the Haqqaniya Madrrassa in Pakistan, (b) Believed to have had close relations with Taliban leader Mullah Mohammad Omar, (c) Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area.
Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Kopenhadze (1972).
Graduate of Law from the University of Copenhagen (1972).
Absolwent z B.C., tak sądzę.
Grad student from B.C., I think.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 144. Pasujących: 144. Czas odpowiedzi: 76 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo