Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "aby się przygotować" na angielski

Wyszukaj aby się przygotować w: Definicja Synonimy
to prepare
to get ready
To metoda której używam aby się przygotować.
It's a method I use to prepare.
Kiedyś powiedziałam, że potrzebujemy czasu aby się przygotować.
I said we needed time to prepare.
Chłopaki, macie 5 minut aby się przygotować.
Fellas, you've got 5 minutes to get ready.
Wciąż mamy czas, aby się przygotować.
We still have time to get ready.
Mówiła, że przeniosła się tutaj, aby się przygotować.
She said she moved out here to get ready.
Musimy stworzyć właściwą strukturę, aby się przygotować na nowe wybory pod przewodnictwem demokratycznie wybranego prezydenta, który został obalony, ale którego nadal uznajemy za jedyną legalną głowę państwa.
We must create an appropriate structure to prepare for new elections under the leadership of the ousted democratically elected president, whom we continue to recognise as the only legitimate head of state.
Dopiero za dwa tygodnie, więc będzie pan miał dużo czasu, aby się przygotować.
It's not for another two weeks so you have plenty of time to get ready.
Ale muszę zrobić jedną rzecz aby się przygotować:)
But I just need to do one thing to prepare.
Potrzebujemy około 15 minut aby się przygotować.
We'll need at least 15 minutes to make our preparations.
Mam nadzieję, że będziecie mieli wystarczająco dużo czasu, aby się przygotować.
Enough Hopefully you had time, you rest properly.
Poszedł do domu, aby się przygotować na wielką randkę.
He went home to change for the big date.
Mieli czas, aby się przygotować.
But they have had time to prepare themselves.
Nie wątpię, że wdrożono aspekty o charakterze czysto technicznym oraz że wykonano ogromną pracę, aby się przygotować do tego przystąpienia.
I do not doubt that the purely technical aspects are in place and that an enormous amount of work has been done to be ready for admission.
Jesteś tutaj, aby się przygotować i aby ją przygotować.
You came here to get yourself prepared and to get her prepared.
Nie miałem czasu aby się przygotować
I wasn't given much time to prepare this.
MyśIałam, że będzie więcej czasu, aby się przygotować.
So soon? I thought I'd have more time to get myself ready.
Aby się przygotować na najazd Armii Amerykańskiej... zrobiliśmy sobie miecze, włócznie, i sierpy by z nimi walczyć.
In preparation for the arrival of the U.S. Forces we made swords, spears, and sickles to fight with.
Aby się przygotować na niebezpieczeństwo, jakie ich czeka za 3 lata, wszyscy udali się do miejsc, gdzie rozpoczną swój trening.
Just try to come any closer! I'll send you flying!
Wysoki sądzie, w interesie sprawiedliwości chcielibyśmy przynajmniej miesiąc, aby się przygotować...
Your Honor, we would like a month -
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 19. Pasujących: 19. Czas odpowiedzi: 53 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo