Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "agent biura podróży" na angielski

Wyszukaj agent biura podróży w: Definicja Synonimy
travel agent
Dorabiasz sobie jako agent biura podróży?
What are you, a travel agent?
Agent biura podróży go nie prowadził.
Travel agent didn't have one.
Przykrywka to agent biura podróży.
Boston. Cover was a travel agent.
Wyglądasz jak agent biura podróży.
You - you look like a travel Agent.
Dorabiasz sobie jako agent biura podróży?
Kind of a long time between vacations.

Pozostałe wyniki

Później ten Tom, specjalista od finansów, i Perry, agent z biura podróży.
Then there's Tom, the money market maven, and Perry, the travel agent guy.
Przypuszczam, że to agent z biura podróży.
I assume that's a travel agent
Dzwonił agent z biura podróży.
Posłuchaj, pracuję dla biura podróży.
Look here, I work for a travel agency.
No to wyślij Angelo lub Nikki do biura podróży...
So send Angelo or Nikki to the travel agency... and you'll be with Taki at the dry-cleaner.
Mamy jeszcze 6 czeków z tego biura podróży.
I have a half a dozen more checks on that tour operator at the BVl.
Obdzwoniłam biura podróży, linie lotnicze...
Whatever. I've called every travel agent, airline.
Definicja przewoźnika powinna różnić się od definicji biura podróży.
The definition of carrier should be different from that of travel agent.
Punkt drugi dotyczy roli i odpowiedzialności biura podróży.
My second point concerns the role and responsibility of travel agents.
Dlatego rola biura podróży powinna być bardziej szczegółowo uregulowana.
Therefore, the role of travel agents should be regulated much more precisely.
Jeśli myślisz o agencie biura podróży, był milutki.
If you think about travel salesman, he was nice he promised he will take me to the sea.
Na twoim miejscu zadzwoniłbym do biura podróży.
Well, if I were you, I'd call my travel Agent.
Nie prowadzę biura podróży, Libby.
I'm not in the travel business, Libby.
Prowadzimy operację dotyczącą Salwadorczyków z biura podróży.
Running an op on the El Salvadorans out of the travel agency.
AGENT BIURA ATF, RUSSELL STONE Dostaliśmy z D.C. Fragmenty kul.
AIF AGENT RUSSELL STONE D.C. Metro turned the bullet fragments over to us this morning.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 230. Pasujących: 5. Czas odpowiedzi: 102 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo