Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "alarm pożarowy" na angielski

Wyszukaj alarm pożarowy w: Definicja Synonimy
fire alarm
fire drill
smoke alarm
the fire bell, right
Bank "wspólnota Parrish" wywołał alarm pożarowy.
Fire alarm just went off at Parrish Community Bank.
Włączyłem alarm pożarowy, żeby wezwać ochronę.
I pulled the fire alarm to alert security.
Czy to próbny alarm pożarowy?
Excuse me, is this a fire drill?
Jutro mam próbny alarm pożarowy.
I have a fire drill tomorrow.
Wystawiam rzeczy na sprzedaż, ide do liceum i włączam alarm pożarowy.
We put stuff on sale, then I go down to the high school and pull the fire alarm.
No to ogłoś alarm pożarowy, albo zawal mu auto.
Well, pull the fire alarm, steal his car.
Wszystkie statki przez cały czas, gdy są na morzu lub w porcie (z wyjątkiem sytuacji, kiedy są wycofane z eksploatacji), powinny być obsługiwane lub być tak wyposażone, aby zapewnić, że każdy pierwszy alarm pożarowy pozostanie natychmiast odebrany przez uprawnionego członka załogi.
All ships shall at all times when at sea, or in port (except when out of service), be so manned or equipped as to ensure that any initial fire alarm is immediately received by a responsible member of the crew...
Alarm pożarowy, sygnały radiowe, alarm bezpieczeństwa.
Fire alarm, radio signals, security alert.
Alarm pożarowy na tym piętrze, na końcu korytarza.
Fire alarm, this floor, other end of the corridor.
Czujnik pokazuje alarm pożarowy.
The sensor didn't trip the fire alarm.
Gdy jest alarm pożarowy.
during a fire drill.
Ok, mam kilka pomysłów, może włączymy alarm pożarowy i zobaczymy, czy Vinny wybiegnie?
Okay, I'm just spit-balling here, but how about we just, like, pull the fire alarm and see if Vinny runs out? What's happening?
Alarm pożarowy na ósmym piętrze.
Fire alarm on the eighth floor.
[Alarm pożarowy brzmi]
[Fire alarm sounds]
Alarm pożarowy w piwnicy.
Fire alarm in the basement.
Mamy alarm pożarowy i aktywację/spryskiwaczy w kościele Saint Paul.
We've got a fire alarm and sprinkler activation at Saint Paul's church.
Pewnie nie słyszałam telefonu, bo zagłuszył go alarm pożarowy.
I probably couldn't hear the phone ring over the blare of the smoke alarm going off.
Jeżeli alarm pożarowy znów się włączył...
Znaleźliśmy pani alarm pożarowy w zsypie.
Your fire alarm was in the trash.
Powiedział, że był alarm pożarowy.
Told them there was a building emergency.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 71. Pasujących: 71. Czas odpowiedzi: 70 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo