Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "alkohol" na angielski

Wyszukaj alkohol w: Definicja Synonimy
alcohol
booze
liquor
drinking
drink
spirits
aIcohoI
ethanol
spirit
alcoholic
drunk

Sugestie

Słyszałem, że przyjmiesz alkohol jako zapłatę...
I heard you'd accept alcohol for your fee...
Narkotyki i alkohol uczą cię kłamstwa.
One thing about drugs and alcohol, they make you lie.
Chcesz kasy, żeby kupić alkohol.
You just want a hand out, so you can buy booze.
Jest alkohol, lodówka pełna żarcia...
There's booze, the refrigerator's full of food...
Kiedyś robiliśmy alkohol z tej kukurydzy.
We used to make corn liquor out of this.
Muszę skądś brać własny alkohol, kapitanie.
I'll be buying my liquor somewhere, Captain.
Chyba wypiłem cały alkohol z Manhattanu.
I think I drank all the alcohol in Manhattan last night.
Spróbuj zrozumieć panią Massingale, której alkohol zabrał dwóch mężów.
If you would only try to understand Mrs. Massingale, a woman who's lost two husbands to alcohol.
Jeśli chcecie, możecie uzyskać prawdziwy alkohol.
If you wish, it can be real alcohol.
Czujesz jak alkohol pali Ci żałądek.
You feel the alcohol burning through your stomach.
Potrzebny alkohol, by to przemyć.
We need to get some alcohol and clean this arm.
A gdy czujesz się źle przynoszą alkohol.
And when you're feeling low, they bring you booze.
Badania toksykologiczne wykazały cytrophynal oraz alkohol.
The toxicology report was positive for cytrophynal as well as alcohol.
Mogę zrobić lepszy alkohol w wannie.
I can make better booze than that in a bathtub.
Otwórzmy magazyny, wyciągnijmy lepszy alkohol.
I say we open the stores, bring out the good booze.
Jedzenie i alkohol znajdziecie w salonie.
You'll find food and booze in the main salon.
Czasami przez alkohol mówię okropne rzeczy.
Sometimes the liquor makes me say hateful things.
Musisz mi pomóc znaleźć jakiś alkohol.
Luke, you got to help me find some booze, man.
Agencje interwencyjne państw członkowskich powiadamiają Komisję, że alkohol został zamieniony.
The intervention agencies of the Member States shall notify the Commission that the alcohol has been replaced.
Narkotyki i alkohol mogą zakłócić sen i uszkodzić wątrobę.
Drugs or alcohol could mess with the sleeping and compromise the liver.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2760. Pasujących: 2760. Czas odpowiedzi: 106 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo