Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "alkomat" na angielski

Wyszukaj alkomat w: Definicja Synonimy
Breathalyzer
Breathalyser
Jak napoimy go kofeiną, weźmy go także na alkomat.
After he's caffeinated, we better slap a breathalyzer on him, too.
Standard, poza tym, kiedy powiedziałeś alkomat nie jest kalibrowany każdego miesiąca.
Standard except when said breathalyzer hasn't been calibrated every month.
Okej, a ten to pijany kierowca, który potrącił i zabił 8-letnią dziewczynkę i uciekł przez wadliwy alkomat.
Okay, and this one is a drunk driver who hit and killed an eight-year-old girl and got away with it on a faulty Breathalyzer.
Nie mogłem się doprosić o alkomat, więc pewnie będziesz chciał zbadać zawartość alkoholu we krwi i wykonać próby czynnościowe wątroby.
I couldn't get a Breathalyzer, so you'll want to run blood alcohol and LFTs.
Chyba przydałby się alkomat.
I'd think you need a breathalyzer.
Poproszę panią o dmuchnięcie w alkomat.
I'm going to need you to blow into this breathalyzer for me.
Dmuchnąłem w alkomat i licznik pokazał 0.079.
So I put my lips around I saw those numerals pop up: 0.079.
To chore, totalnie dmucham alkomat.
It's insane, I'm totally working it.
Upewnij się zanim przepuścimy go przez alkomat.
Make sure you do Nystagmus before we pound him through the FSTs.
Nie spowodowałem wypadku i dobrowolnie dmuchałem w alkomat...
There was no accident, and I voluntarily got tested...
Może zainstalujemy przy moim biurku alkomat?
Why don't we install a breathalyser?
Jak miesiąc temu, kiedy policja z Canaan pomogła ci wrócić do domu po tym, jak alkomat pokazał 1 promil.
Like, how a month ago, Canaan P.D. helped you get home after blowing 0.1 on a breathalyzer.
Mów, czemu nie chciałeś dmuchnąć w alkomat?
Tell me, why do you avoid the alcohol test?
A czy alkomat jest wystarczająco odpowiednim do wykorzystania jako dowód w sądzie w stanie Kalifornia?
And the breathalyzer machine is accurate enough to be used as evidence in a court of law in the state of california?
Jeśli chodzi o alkomat, to albo Schaefer sfałszował wynik, na co, jak sądzę, nie jest dość inteligentny, albo...
Now, the breathalyzer... Either Schaefer rigged it, which, from what I've seen, he doesn't have the brains, or...
Mamy alkomat pod ręką?
Okay, do we have a Breathalyzer up here?
Wiem, jak wygląda alkomat.
I know a breathalyzer when I see one.
Nicolas, wziąłeś alkomat?
Nicolas, did you bring the breathalyser?
A ty to co, alkomat?
You had more than that.
Chcę alkomat, teraz.
I want a breathalyzer now.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 38. Pasujących: 30. Czas odpowiedzi: 49 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo