Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ambitny" na angielski

Zobacz także: ambitny cel
Wyszukaj ambitny w: Definicja Synonimy
ambitious
competitive
challenging
aspiring
ambition
wannabe

Sugestie

79
Więc jesteś ambitny, ale nie zaszedłeś daleko.
So you're ambitious, but you haven't gotten very far.
Książę chyba nie może być zbyt ambitny.
I'm not sure a prince can ever be too ambitious.
Sprawozdawca preferowałby jednak szerszy i bardziej ambitny przegląd prawodawstwa.
The Rapporteur would have favoured, however, a more wide-ranging and ambitious revision.
Należy z zadowoleniem przyjąć ambitny charakter tej umowy.
The ambitious nature of this Agreement is very much to be welcomed.
Program hiszpańskiego rządu jest niesłychanie ambitny.
The Spanish Government's programme is extremely ambitious.
Moim zdaniem wniosek Portugalii nie był jednak dostatecznie ambitny.
I feel, however, that Portugal's application was not ambitious enough.
Młody i ambitny prokurator prawdpodobnie popełnił błąd.
The young and ambitious prosecutor probably just made a mistake.
Byłem młody, ambitny i zakochany.
I was young, ambitious, and in love.
Teraz muszą państwo wykorzystać to osiągnięcie i zrealizować ambitny program wprowadzenia przepisów.
You must build on this achievement now and complete the ambitious programme of implementing legislation.
Może ten plan był zbyt ambitny.
Perhaps this plan was a little too ambitious.
Ten budowniczy jest powolny i nazbyt ambitny.
This builder is too slow and far too ambitious.
Zespół z Tajwanu był trochę bardziej ambitny.
The team from Taiwan was a little bit more ambitious.
Niezbyt bystry, ale bardzo ambitny.
Not a star, but ambitious.
Dzieki, że byłeś tak bezlitośnie ambitny... przyjmując chętnie pieniądze z narkotyków.
Thank you for being so ruthlessly ambitious... that you would gladly accept drug money.
Ale twój brat, jak tu jest napisane, był bardziej ambitny niż ty.
But your brother, it says here he was a little more, I guess you'd say, ambitious than you.
Jak na trupa, to wciąż jesteś ambitny.
For a dead man, you're still ambitious.
Może jeszcze kiedyś znowu staniesz się ambitny.
Maybe you'll get ambitious again.
Jonathan był taki ambitny utrzymuje to w tajemnicy.
Jonathan was so ambitious keeping this a secret.
Każdy młody ambitny człowiek powinien odwiedzić Wenecję.
Every ambitious young man should visit Venice.
Nie wiedziałam, że jesteś tak ambitny.
I didn't realize you were so ambitious.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 693. Pasujących: 693. Czas odpowiedzi: 47 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo