Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "aparat słuchowy" na angielski

Wyszukaj aparat słuchowy w: Definicja Synonimy
Ten aparat słuchowy będzie dla mojego dziadka.
This hearing aid is for my grandpa.
Nic dziwnego, że dziadzio Wilmer rozdeptał swój aparat słuchowy.
No wonder Grandpa Wilmer stomped on his hearing aid.
Pani Janet McKenzie załatwimy nowy aparat słuchowy.
We'll get her that new hearing aid.
Odbiera mój sygnał przez aparat słuchowy?
Is her hearing aid picking up my walkie-talkie?
"aparat słuchowy" oznacza system łączności radiowej, który zwykle obejmuje jeden lub więcej nadajników radiowych i jeden lub więcej odbiorników radiowych pozwalający osobom cierpiącym na upośledzenie słuchu zwiększyć ich zdolność słyszenia;
'hearing aid' means a radio communications system which usually includes one or more radio transmitters and one or more radio receivers allowing persons suffering from hearing disability to increase their listening capability;
Mam nowy aparat słuchowy.
I got a new hearing aid.
Facet ma jakiś aparat słuchowy?
Guy's wearing some sort of hearing aid?
Jego aparat słuchowy eksplodował.
His hearing aid exploded.
To mój aparat słuchowy!
That's my hearing aid!
Podkręć swój aparat słuchowy.
Turn up your hearing aid.
Aż znaleźliśmy twój aparat słuchowy.
Until we found your hearing aid.
Naprawiłem swój aparat słuchowy.
I fixed my hearing aid.
Mój aparat słuchowy nie działa.
My hearing aid doesn't work.
Zgubiłam swój aparat słuchowy.
I lost my hearing aid.
Wyłączyłem mój aparat słuchowy, żeby nie słyszeć tego buczenia.
I turned my hearing aid off so I wouldn't have to hear all that booing.
Aparat słuchowy na oboje uszu
Hearing aid for two ears
Aparat słuchowy na jedno ucho
Hearing aid for one ear
Aparat słuchowy na dwoje uszu
Hearing aid for two ears
Ma aparat słuchowy, ale nie jest głuchy.
He has a hearing aid, which helps, but he's not deaf.
6 miesięcy temu złożyłam podanie o aparat słuchowy i wciąż na niego czekam.
Six months ago I applied for my hearing aid, and I'm still waiting for it.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 68. Pasujących: 67. Czas odpowiedzi: 83 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo