Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "apteka" na angielski

Wyszukaj apteka w: Definicja Synonimy
pharmacy
drugstore
drug store
chemist
pharmacies
Jest tutaj całonocna apteka tuż za rogiem.
There is an all-night pharmacy right around the corner.
Nasza lipna apteka nie tylko sprzedawała Tramizor.
So, our phony pharmacy is not just selling Tramizor.
Jaka apteka wydaje lekarstwa bez nazwiska doktora na etykiecie?
What kind of drugstore fills a bottle without a doctor's name?
Jak się mówi "apteka" po francusku?
How do you say drugstore in French?
Apteka, nabrzmiałe kostki, byłaś ostatnio taka humorzasta...
The drug store, the bloated ankles, you've been so moody lately...
Na rogu jest chyba apteka.
There's a drug store around the corner.
Najdoskonalsza apteka we wszechświecie jest właśnie tutaj.
The most sophisticated pharmacy in the universe is in here.
Zasugerowałaś asystentce prokuratora, że apteka jest winna śmierci Bena.
You gave the asa information suggesting the pharmacy was at fault in Ben's death.
Kampanie społeczne powinny informować obywateli, czy ich apteka internetowa jest oficjalnie zarejestrowana i kontrolowana przez organy publiczne.
Public awareness campaigns should inform citizens whether their internet pharmacy is officially registered and controlled by public authorities.
To apteka z luźnym podejściem, rozprowadzająca pigułki jak cukierki.
It's a lax pharmacy That doles out pills like candy.
Budynek mieszkalny, szpital, apteka i supermarket.
The apartment building, the hospital, pharmacy, and supermarket.
Najbliższa całodobowa apteka znajduje się we Franklin... Chyba, że zna pan bliższą.
Well, it does when the nearest 24-hour pharmacy is in Franklin... unless you know of something closer.
Wiesz gdzie tu jest jakaś apteka?
Do you know where there is a pharmacy?
Czy pani apteka ma zapis leków mamy?
Does your pharmacy Have any record of your mother's medications?
Ale każda niedokładna apteka, czy ktoś chcący iść na skróty...
But any unscrupulous pharmacy, someone trying to cut corners...
Wpisujesz "apteka Chicago", słownie lub cyframi.
You type "pharmacy Chicago," or the zip code.
I mogę powiedzieć, to apteka... jest najbardziej imponująca kolekcja Bicze, jakie kiedykolwiek widziałem.
And may I say this pharmacy... has the most impressive collection of douches I have ever seen.
Jadłodajnie na parterze, powierzchnie biurowe na piętrze, a główny sklep... to apteka sieciowa.
Fast-casual dining downstairs, live-work lofts upstairs, and as an anchor store - a chain pharmacy.
Z dzisiajszego ranka, Ta sama apteka, z pod której porwano Kim.
This is from this morning, same drugstore Kim was taken from.
O... oto jest nasza apteka. Maście... kwasy... pijawki.
It... here is our pharmacy ointments... acids... leeches
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 142. Pasujących: 142. Czas odpowiedzi: 86 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo