Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "aptekarz" na angielski

Wyszukaj aptekarz w: Definicja Synonimy
pharmacist
chemist
apothecary
druggist
Jeśli to ten sam gronkowiec, który ma wasz aptekarz, to w Haven jest epidemia.
If it's the same staph your pharmacist has, Haven has an outbreak, it's lucky I'm here.
Aptekarz w Kensington rozpoznał Annę na zdjęciu.
Pharmacist in Kensington ID'd Anna's photo.
lekarstwo, medycyna, aptekarz, gruźlica...
medication, medicine, chemist, tuberculosis...
To nasz miejscowy aptekarz.
He's our local chemist.
Nazywa się "aptekarz".
He's called a pharmacist.
Aptekarz przywiózł pana rzeczy.
Chemist delivered your things.
Przecież to pan Gower, aptekarz.
Isn't that Mr. Gower, the druggist?
I aptekarz, który spełni pani wymagania, to nie może być nikt inny, jak pan Nicholls, pani Collins.
An apothecary will serve your needs quite sure it be no one but Nicholson, Mrs Collins.
Kiedy aptekarz miał nocny dyżur, Katrina i ja czasami do niego dzwoniłyśmy.
When the pharmacist was on night duty, Katrin and I sometimes called him.
Gdzie jest aptekarz, pan Perry?
Where is Mr. Perry, the apothecary?
W październiku 1961 roku Leggy Mountbatten, aptekarz z Bolton, wkroczył w ich życie.
In October 1961 Leggy Mountbatten, a retail chemist from Bolton, entered their lives
aptekarz ("Drogist"),
druggist ("Drogist"),
Jesli aptekarz daje valium bez recepty, czy bez recepty daje panu i inne leki?
If the druggist gives you Valium without a prescription... does he give you other drugs without prescription?
Aptekarz i doktor grali w domino.
Then the apothecary and the doctor played dominoes.
Aptekarz dał mi azotan srebra na mój problem.
A chemist, for my problem, gave me silver nitrate.
Aptekarz włożył je do tej samej torebki.
The cashier put them both in the same bag.
Aptekarz oskarżony o dodanie cyjanku do pasty do zębów swego wuja.
The chemist accused of putting cyanide in his uncle's toothpaste.
Aptekarz jest gotów zeznać, że dał ją tylko tobie.
The apothecary's willing to testify that you're the only one he gave it to.
Aptekarz mówi że nic mu nie będzie.
The apothecary thinks he's out of danger.
Aptekarz i chirurg nic nie poradzą, moja matka umiera.
The chemist and the surgeon, it's no good, Mother is dying!
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 37. Pasujących: 37. Czas odpowiedzi: 39 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo