Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "atak serca" na angielski

Zobacz także: miałem atak serca
Wyszukaj atak serca w: Definicja Synonimy
heart attack
cardiac arrest
heart-attack
a massive coronary
heart failure

Sugestie

Miałaś ciężki atak serca dziś rano.
You had a severe heart attack this morning.
Wywołamy masywny atak serca i zniszczymy ten dodatkowy mięsień.
We induce a massive heart attack and kill off the extra muscle.
Przy złej dawce może wywołać atak serca.
In the wrong dose it could sent them into cardiac arrest.
Jesteś chemikiem, a twoja żona umiera na atak serca.
You're a chemist, your wife died of cardiac arrest.
Pan Sanborn miał lekki atak serca.
Mr. Sanborn did have a mild heart attack.
W oficjalnych papierach policja wpisała atak serca.
The police wrote 'heart attack' on the official papers.
John Scalish zmarł dzisiaj na atak serca.
John Scalish at 3:45 this afternoon had a heart attack and died.
Twój atak serca bardzo mną wstrząsnął.
Your heart attack was very traumatic for me.
Tata JP miał kolejny atak serca.
JP's dad just had another heart attack.
Może ten atak serca nie był taki nieprawdopodobny.
Maybe he wasn't such an unlikely candidate for a heart attack.
Rabunek, atak serca lub samobójstwo, słyszałem.
Robbery, heart attack or suicide, I've heard.
Nie będę odpowiedzialna za przedwczesny atak serca.
I will not be responsible for an untimely heart attack.
Mówiłem ostatniemu detektywowi który umarł na atak serca.
I told the last detective who died of heart attack.
Mogłeś mnie przyprawić o atak serca.
You could've given me a heart attack.
Zmarła na atak serca po twoim przesłuchaniu.
She died, Will. Heart attack, right after your interview.
Zapłaciłem lumpowi za udawany atak serca.
I paid a hobo to fake a heart attack.
Wielebny Drake zmarł rano na atak serca.
Reverend Drake died of a heart attack this morning.
Powinna przyprawiać nas o atak serca - teraz właśnie.
She should be giving us heart attack right now.
Henry miał atak serca, spowodowany przez ten nóż.
He has suffered a heart attack brought on by this knife.
Przynajmniej nie pytali cię, czy to ty spaliłeś wzorcowy dom Caleba. i spowodowałeś jego pierwszy atak serca.
At least you don't have everyone asking if you're the guy that burned down Caleb's model home and caused him to have his first heart attack.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1083. Pasujących: 1083. Czas odpowiedzi: 73 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo