Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "autokar" na angielski

Wyszukaj autokar w: Definicja Synonimy
coach
bus
busload
Zdążyliśmy na autokar, mimo wszystko.
We caught the coach on time after all.
"Pojazd" oznacza autobus lub autokar zaprojektowany i wyposażony do przewozu pasażerów.
'Vehicle' means a bus or coach designed and equipped for transportation of passengers.
Przystosowany autokar kosztuje 600 $ tygodniowo.
That handi-capable bus costs $600 a week to rent.
Czy to właściwy autokar?
Is this the right bus?
Wiem to nie jest dokładnie to, pierwszej klasy Lub autokar.
I know it's not exactly first-class or coach.
Znaczy, to nie ten autokar.
I mean, this is not the coach.
samochód, autokar: numer rejestracyjny;
car, coach: registration number;
W celu odprawy pasażerowie ci opuszczają autokar;
Those passengers shall alight from the coach for the checks;
Autobus, autokar (kursowy, turystyczny)
Bus, coach (regular, tourist)
Autobus, autokar (rejsowy lub inny)
Bus, coach (scheduled or non-scheduled)
"Autobus lub autokar" oznacza pojazd kategorii M2 lub M3, który został zaprojektowany i zbudowany do przewozu pasażerów w pozycji siedzącej, lub w pozycji siedzącej i stojącej.
'Bus or coach' means a vehicle of category M2 or M3 designed and constructed for the carriage of seated, or seated and standing passengers.
autokar lub autobus będzie prowadzony przez pracownika niżej podpisanej osoby lub podmiotu lub przez niżej podpisaną osobę.
the coach or bus will be driven by a member of staff of the undersigned person or entity or by the undersigned in person.
autokar lub autobus, nr rejestracyjny... stanowi własność wzmiankowanej osoby lub podmiotu lub został uzyskany przez nie na warunkach odroczonej płatności lub jest przedmiotem długoterminowej umowy leasingowej,
the coach or bus registration No... is the property of the person or entity or has been obtained by them on deferred terms or has been the subject of a long-term leasing contract,
wymieniony autokar lub autobus będzie prowadzony przez członka personelu osoby niżej podpisanej lub przez osobę niżej podpisaną bądź przez personel zatrudniony przez dane przedsiębiorstwo lub pozostający w jego dyspozycji na mocy zobowiązania umownego.
the coach or bus will be driven by a member of staff of the undersigned person or entity or by the undersigned in person or by personnel employed by, or put at the disposal of, the undertaking under a contractual obligation.
"Autokar międzymiastowy" oznacza pojazd zaprojektowany i wyposażony do transportu między miastami, bez miejsc przeznaczonych specjalnie dla pasażerów stojących, ale mogący na krótkie odległości przewozić pasażerów stojących w przejściu.
"Inter-urban motor coach" means a vehicle designed and equipped for inter-urban transport, having no spaces specifically intended for standing passengers, but able to carry for short distances passengers standing in the gangway.
Z James'em łapiemy nocny autokar do Londynu.
Yes. Me and James are on the late coach to London.
Jeśli tak bardzo chcesz ten autokar to sam go sobie opłacisz.
If you want that bus, you're going to have to find a way To pay for it yourself.
Jesli placisz za pierwsza klase, a linie lotnicze wepchna cie w autokar, ludzie oczekuja, ze bedziesz zla.
It isn't hard to understand - If you pay for first class, and they stick you in coach... people expect you to be upset.
Osoba ta uległa wypadkowi dziewięć lat temu, gdy turecki autokar relacji Warszawa - Stambuł zjechał z drogi i przewrócił się na terenie Słowacji, w miejscowości Krupina.
Ms Morozińska was involved in an accident 10 years ago, when a Turkish coach travelling from Warsaw to Istanbul veered off the road and overturned in the Slovak town of Krupina.
przewozy przy drzwiach zamkniętych oznaczają przewozy, w trakcie których ten sam autobus lub autokar jest wykorzystywany do przewozu tej samej grupy pasażerów na całej trasie podróży oraz do przywiezienia ich z powrotem do miejsca początkowego.
closed-door tours, that is to say services whereby the same bus or coach is used to carry the same group of passengers throughout the journey and to bring them back to the place of departure.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 87. Pasujących: 87. Czas odpowiedzi: 61 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo