Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "autostrada" na angielski

Wyszukaj autostrada w: Definicja Synonimy
highway
motorway
freeway
superhighway
Autostrada

Sugestie

To będzie najdłuższa autostrada na świecie.
It'll be the longest highway in the world.
Kiedy autostrada nie istnieje oficjalnie, reguły się nie liczą.
No, when highway doesn't officially exist.
przedsiębiorstwo APRR: płatna autostrada we Francji.
for undertaking APRR: toll motorway in France.
Bardzo piękna dolina Val di Susa, rozciągająca się od francuskiej granicy po Turyn, ma jedynie jeden do dwóch kilometrów szerokości, a już przebiegają przez nią główna autostrada, jeszcze inna duża droga oraz linia kolejowa.
Stretching from the French border to Turin, the very beautiful Val di Susa is only one to two kilometres in width but already has a major motorway, another main road and a railway line.
Dlatego właśnie autostrada kończy się w polu.
That's why the freeway ends in a field.
Powiedziałeś, że autostrada w Pasadenie była czysta... więc ją wybrałam i utknęłam za przewróconym wielkim rusztowaniem... na jakieś trzy godziny.
You said the Pasadena freeway was all clear... so I took it and got stuck behind a jackknifed big rig... for, like, three hours.
"Zagubiona autostrada", "Kręgosłup diabła".
Here, Lost Highway, and The Devil's Backbone.
18 lat temu, na obrzeżach Rhinebeck, autostrada 9G.
18 years ago, outside Rhinebeck, highway 9g.
Moją drogą-autostrada, na wysokooktanowej.
My way is highway, go high-octane...
Najszybsza droga do szpitala to autostrada 17.
Fastest route to the hospital is Highway 17.
Nowa autostrada skróciła prawie o połowę czas mojego dojazdu.
The new highway shaves almost an hour off my commute time.
Gordon, wiem, gdzie jest autostrada.
Gordon, I know where the highway is.
Powiedzmy że to moja osobista autostrada do piekła.
Think of it as my personal highway to hell.
Ta mała szczurza autostrada może prowadzić wszędzie...
This little rat highway could lead anywhere.
Przyszłość, zawsze tak dla mnie jasna... była teraz jak ciemna autostrada nocą.
The future, always so clear to me. had become like a black highway at night.
To była pierwsza autostrada w Niemczech.
That was the first highway in Germany.
Było pięć domostw w miastach, które łączy jedna, główna autostrada.
These are five homes in cities connected by one major highway.
Te linie wysokiego napięcia, to autostrada 7.
Those power lines. That's Highway 7.
Miesiąc temu, autostrada nr 19, czołowe zderzenie dwóch autobusów.
A month ago, Highway 19, head-on collision between two buses.
Oto te słowa. Drzewo, autostrada, lustro, Saturn i elektroda.
So here's the words: tree, highway, mirror, Saturn and electrode.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 288. Pasujących: 288. Czas odpowiedzi: 78 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo