Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ból ucha" na angielski

Wyszukaj ból ucha w: Definicja Synonimy
earache
ear pain
Spadek w wyciągniętym ramieniem, ból ucha, ból brzucha i wymioty.
Fall to outstretched arm, earache, belly pain and vomiting.
Utrata lub zaburzenia słuchu, dzwonienie w uszach, ból ucha
Loss/impairment of hearing, ringing in the ears, earache
Dzwonienie w uszach, ból ucha.
Ringing sound in the ears, ear pain.
Częstość nieznana: zaburzenia słyszenia, ból ucha.
Not known: hearing impaired, ear pain.
Biegunka, ból ucha i słaby i z zawrotami głowy.
Diarrhea, ear pain and weak and dizzy all over.
c U pacjentów występowało pobolewanie i ból ucha.
c Patients experienced ear ache and ear pain.
Pijawka do ucha na ból ucha, pijawka do zadka, na zatwardzenie.
A leech on my ear for earache, a leech on my bottom for constipation.
Zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, upośledzenie lub utrata słuchu, szumy uszne, ból ucha
Vertigo, hearing impairment/loss, tinnitus, earache
błędnika Zawroty głowy Głuchota, niedosłuch, szum w uszach, ból ucha, świąd ucha
Vertigo Deafness, hypoacusia, tinnitus, ear pain, ear pruritus
Zapalenie ucha środkowego, szumy uszne, nadwrażliwość na dźwięki, ból ucha
Otitis media, tinnitus, hyperacusis, earache
"Ból w krzyżu, ból ucha, łupanie w głowie".
"Back pain, earache, bumpiness in her head."
Głuchota, zawroty głowy, ból ucha
Deafness, vertigo, earache
Gdy miałem 11 lat dopadł mnie dziwny nieustępujący ból ucha.
When I was 11, I got this really weird earache that wouldn't go away.
Zawroty głowy spowodowane zaburzeniami błędnika, ból ucha.
Poor sleep quality Burping, indigestion, gastroenteritis Vertigo, ear pain.
W porządku, wziąłem ból ucha.
All right, I've got the earache.
To nie jest ból ucha lub katar, żebyś mogła dać mi té con limón i wysłać z powrotem do szkoły.
This isn't an earache or - or the sniffles, Where you can just give me some té con limón And send me back to school.
Jimmy ma ból ucha, a Erlene ma taką dziwną rankę na wardze.
Jimmy's got an earache and Erlene has a funny-looking sore on her lip.
W jednej chwili ma ból ucha, w następnej moja matka zostawia mi histeryczną wiadomość, że chcą zrobić nakłucie lędźwiowe, które, dzięki Bogu zrobili.
One minute she's got an earache, the next minute my mom's leaving me a message, hysterical, they want to do a spinal tap, which, thank God they did.
Pacjent powinien zwrócić uwagę na temperaturę 37, 8ºC lub wyższą, dreszcze lub inne objawy zakażenia takie jak wysypka, ból gardła, biegunka, ból ucha, trudności lub ból przy oddychaniu oraz takie zaburzenia jak kaszel lub świszczący oddech.
You should watch for a temperature of 37.8 ºC or above, chills or other signs of infection, such as a rash, sore throat, diarrhoea, ear-ache, difficult or painful breathing or problems such as cough or wheezing.
albo ból ucha - Albo kolka.
Or an earache - Or colic.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 27. Pasujących: 27. Czas odpowiedzi: 31 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo