Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "błąd drukarski" na angielski

Wyszukaj błąd drukarski w: Definicja Synonimy
misprint
clerical error
W przypadku współczynnika przeliczeniowego dla kategorii "pozostały drób" wystąpił błąd drukarski.
Regarding the conversion rate for 'other poultry' a typing error occurred.
Należy poprawić błąd drukarski polegający na pominięciu Hiszpanii w art. 3 ust. 1.
It is appropriate to correct a clerical error concerning the omission of Spain from Article 3(1) of that Decision.
Art. 20 ust. 1 zawiera błąd drukarski.
Article 20(1) contains a typographical error.
Może jakiś błąd drukarski, a może było drobnym druczkiem.
Probably a clerical error, or it just wasn't on there.
To chyba błąd drukarski.
I think that's a typo, then.
Nie był błąd drukarski.
KELLY: There was a misprint.
To musi być błąd drukarski.
That's got to be a typo.
błąd drukarski! Tak.
W odniesieniu do ustępu 10 należy skorygować błąd drukarski, co zostało uzgodnione w dyskusjach.
In relation to paragraph 10, there is a typographical correction to be made which was agreed in the discussions.
W treści zgłoszonej przez nas poprawki występuje błąd drukarski w postaci tiret o następującej treści: "pogłębiać znoszenie barier".
There is an indent that was worded as follows: 'intensify the elimination of barriers'.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 10. Pasujących: 10. Czas odpowiedzi: 21 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo