Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "babcia" na angielski

Wyszukaj babcia w: Definicja Synonimy
grandma
grandmother
granny
gran
nana
grandmama
grandpa
grammy
gram
old lady
gramma
abuela
Grandmommy
Mamy

Sugestie

Na szczęście babcia ciągle wysyła mi paczki.
Luckily, Grandma still sends care packages, though.
Jeśli przyjdzie babcia, będą wielkie problemy.
If grandma comes, it'll be a big problem.
W tym czasie babcia Diany grzebała mnie żywcem.
Diana's grandmother was burying me alive at the time.
Jak się dowiedziała o tym babcia... dostała ataku serca i umarła.
When the grandmother hears it... and finds out he's jailed, she has a heart attack and drops dead right on the spot.
Ten chłopiec mówi duzo, ale jego babcia niedosłyszy.
And this boy speaks a lot but his granny is hard of hearing.
Dlatego babcia jest tak dobrze zakonserwowana.
That's why Granny's so well preserved.
Yasuko, Twoja babcia będzie szczęśliwsza...
Yasuko, you're grandma will be happier...
Gdy umarła moja babcia, miała ceremonię.
When my grandmother died... there was a ceremony.
Twoja babcia też chciała być pochowana w Gdańsku.
Your grandmother would have liked to be buried in Gdansk.
Pani babcia chce sprzedać mieszkanie i przygotowałem korzystną ofertę.
Your grandmother wants to sell the flat and I've made an advantageous offer.
Tym razem babcia Georgina wiedziała dokładnie co mówi.
And for once, Grandma Georgina knew exactly what she was talking about.
Brzmiałaś jak babcia Katerina przez telefon.
You sound just like Grandma Katerina on the phone.
Moja zmarła babcia się szybciej ruszała.
I have a dead grandmother that moves faster than you.
Twoja babcia miała domek w Menshoice.
Your grandma had a cabin in Manns Choice.
To prawda jesteś dokładnie jak babcia.
It's true you're just like Grandma.
Moja babcia przywiozła ją z Węgier.
My grandmother brought it all the way from Hungary.
Odkąd moja babcia zmarła nikt tu nie przychodził.
Every since my grandmother died, nobody's been here.
Nawet babcia Tommyego nie może go zobaczyć.
Tommy's own grandmother... isn't allowed to see him anymore.
Moja wściekła babcia z Tokyo wysłała je hurtowo.
My angry grandmother in Tokyo sends them by the crateload.
Jej babcia dostała kulkę we wczorajszej strzelaninie.
There was a shooting yesterday and her grandmother took a bullet.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 4188. Pasujących: 4188. Czas odpowiedzi: 82 ms.

babcią 1081

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo