Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "badanie krwi" na angielski

Wyszukaj badanie krwi w: Definicja Synonimy
blood test
blood work
blood panel
Najpierw zrobimy to, później pójdziesz na badanie krwi.
We'll do this first, then you go for the blood test.
Zrobiłam badanie krwi i wykryłam podniesiony poziom enzymów sercowych.
I did do a blood test and found elevated levels of cardiac enzymes.
Chcę zobaczyć ponownie to badanie krwi.
I got to see that blood work again.
Wymaz, badanie krwi, wszystko.
Swabs, blood work, everything.
I kto zlecił badanie krwi dla niego?
And who ordered a blood panel for him?
Chce byś przeprowadził pełne badanie krwi i sprawdził poziom metanolu.
I need you to run a full blood panel and check for methanol poisoning.
DObra, mam nadzieję, że przyniesiecie coś więcej niż tylko badanie krwi by to poprzeć.
Okay, well, I hope you're going to bring me... more than some blood test to back this up.
Nie ma znaczenia co mówi jakieś badanie krwi.
Doesn't matter about what some blood test says.
Sfałszował badanie krwi, żeby w ogóle dać panu tę szansę.
He faked a blood test in order to get you approved for this treatment.
Muszę ci zrobić badanie krwi, żeby to udowodnić.
I will have to do a blood test to verify that.
Policjanci zrobili badanie krwi, by sprawdzić, czy pił.
So the cops did a blood test to see if he'd been drinking.
Ostatni raz badanie krwi miałem robione w Virginii kiedy wróciłem z Iraku.
Last time I had a blood test was at the VA when I was shipped home from Iraq.
Nie istnieje szeroko dostępne, szybkie badanie krwi potwierdzające zatrucie cyjankami.
There is no widely available, rapid, confirmatory cyanide blood test.
Słuchaj, jest proste badanie krwi, które wszystko wykaże.
Look, there's a simple blood test we can use to find out.
Zrób badanie krwi, białka i transaminazę.
I want blood test, protein and transaminans.
Jeszcze raz wykonajcie badanie krwi i przygotujcie go do replantacji stopy.
Run another set of blood work and prep him for the foot replant.
Jak być może Pani pamięta, zrobiłam badanie krwi pani mężowi kilka dni temu.
As you may recall, I did some blood work on your husband a few days ago.
Proste badanie krwi wykaże jakie substancje były obecne w jego organizmie.
A simple blood test will show just what additives were present in his system.
Ale musimy zrobić badanie krwi i rezonans magnetyczny, aby wykluczyć więcej negatywnych możliwości.
But we should still run the blood test and have the MRI, just to rule out any more adverse possibilities.
Mógłbyś zrobić angio mózgu, a ja skończę badanie krwi...
If you could just do the brain angio while I finish up the blood work...
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 296. Pasujących: 296. Czas odpowiedzi: 77 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo