Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "bakteria" na angielski

Wyszukaj bakteria w: Definicja Synonimy
bacterium
microbe
bacilli
bacteria
bacterial

Sugestie

bakterią 100
A pośród nich jest bakteria Deinococcus radiodurans.
And among these organisms is a bacterium by the name of Deinococcus radiodurans.
To prawdziwy przełom, bakteria na którą nie są uodpornieni.
This is the breakthrough, a bacterium they have no defense against.
I ta bakteria rośnie na tych płytka Pietriego?
And the bacilli is growing in these petri dishes?
Nie znalazłam niczego co wygląda jak wirus czy bakteria
I can't find anything that remotely looks like a virus or a bacterium.
Obywatelom trzeba powiedzieć skąd wzięła się ta bakteria.
People have to be told where this bacterium is.
Ta wysoce zakaźna, powietrznopochodna bakteria może zakazić od dziesięciu do piętnastu osób zanim pojawią się objawy.
This highly contagious, airborne bacterium can infect ten to fifteen other people before the symptoms are noticed.
Czy ta bakteria ma szkodliwy wpływ na ludzi?
Does this bacterium have any adverse effect on humans?
Myślisz, że bakteria Stone'a jest rozwiązaniem?
You think Stone's bacterium is the solution?
Inna bakteria na polu... z odpornym na antybiotyki DNA.
Another bacterium on the field... with antibiotic resistant DNA.
A bakteria, która w ogóle nie ma świadomości, chce poruszać się za światłem.
A bacterium, which has no consciousness at all, wants to move towards light.
Ale wprowadzono alarm pomarańczowy i bakteria musi być przygotowana.
True, an orange alert has been issued and the bacteria must be readied...
Jeśli będzie odpowiednio wysoka, bakteria zadziała.
If we can get Godzilla's temperature high enough, the bacteria should work.
Teraz bakteria wywołuje zmiany na skórze dzieci.
Now the bacterium is causing lesions on the kids' skin.
Gdziekolwiek będzie Andromeda, bakteria ją pożre.
Wherever Andromeda is, and the bacteria consume it.
Pałeczka... to bakteria, kolego.
Shigella... it's a bacteria, man.
Bardzo powszechna bakteria żyjąca w glebie.
A very common bacteria found in soil everywhere.
Epidemii nie wywołał wirus ani bakteria.
This epidemic isn't being caused by a virus or bacteria.
W wypadku katastrofy nuklearnej, bakteria zneutralizuje całe skażenie radioaktywne.
In case of a nuclear accident... the bacteria would clean up any radioactive pollution.
W pierwotnym założeniu, bakteria nie miała być bronią.
But the bacteria wasn't meant to be used as a weapon.
Wiem, że to tylko prosta bakteria, stworzona przez inżynierię genetyczną.
I know that it's just a simple bacteria we're creating via genetic engineering...
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 217. Pasujących: 217. Czas odpowiedzi: 96 ms.

bakterią 100

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo