Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "bar szybkiej obsługi" na angielski

Wyszukaj bar szybkiej obsługi w: Definicja Synonimy
snack bar
Jego matka ma mały bar szybkiej obsługi.
His mother has small snack bar.
Mam dość samochodu śmierdzącego jak bar szybkiej obsługi.
Well, I'm tired of the car reeking like fast food.
Mój bar szybkiej obsługi przyniósł 85 patyków przez pół roku.
My Happauge Boyer's grossed 85 grand last six months.
Czy to bar szybkiej obsługi?
Otworzę duży bar szybkiej obsługi.
I'll open a big fast food restaurant.
To nie bar szybkiej obsługi.
Młoda Albanka mieszkająca w Belgii, chce otworzyć ze swoim chłopakiem bar szybkiej obsługi.
"Obcan Havel" looks at the influence both domestically and internationally of Czech playwright and anti-communist dissident V ác lav Havel.
[Goldberg] którego znasz, stawiłem oni nawet miej bar szybkiej obsługi tutaj.
You know, I bet they even have a snack bar here.

Pozostałe wyniki

Jest tam bar szybkiej obsłuki, w którym nie musisz płacić.
There's a snack bar where you don't even have to pay.
Zaczynając od kilku barów szybkiej obsługi... wkrótce doszedł do centrów handlowych.
Starting with a few fast-food restaurants... he soon moved on to shopping centers.
W zeszłym tygodniu wszedł do baru szybkiej obsługi.
Last week, he entered a fast-food restaurant.
Wróciłam więc, pracuję w barze szybkiej obsługi w Bixby... i próbuję wytrzymać z matką.
So, I'm back working at the Arby's down in Bixby... and trying to survive my mother.
Inny pracował w barze szybkiej obsługi, ale wydał więcej niż zarobił.
Another worked at a snack bar but spent more than she earned on drinks.
Czytałam, że większość aktorów kończy w barach szybkiej obsługi.
It's on fre. I read that most actors end up in the food service industry.
Kasa szybkiej obsługi, do 15 artykułów.
Express checkout, 15 items or less.
Podobno zawiózł Chevy Nova do baru szybkiej obsługi w 1986.
He supposedly drove a Chevy Nova into the cafeteria in 1986.
Pracuje w barze szybkiej obsługi na tej ulicy.
He works at a place down the street.
Siedziałem w tym barze szybkiej obsługi i myślałem:
So there I was, sitting in this fast-food joint, thinking to myself,
Próbki produktów gotowych do spożycia należy pobierać w małych punktach sprzedaży, sieciach restauracji szybkiej obsługi i restauracjach.
Ready-to-eat products should be sampled at small outlets, fast food chains and restaurants.
Wielu uczniów i dzieci w wieku przedszkolnym ma nadwagę, a żywienie się w barach szybkiej obsługi (fast-foodach) powoduje otyłość.
Many pupils and children under school age are overweight and obesity has been caused by fast-food nutrition.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 42. Pasujących: 8. Czas odpowiedzi: 76 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo