Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "bardzo ciężko pracować" na angielski

Wyszukaj bardzo ciężko pracować w: Definicja Synonimy
work very hard
work hard
Aby przebrnąć przez 630 stron materiałów statystycznych dotyczących walki z oszustwami z lat 2005 i 2006 musiał bardzo ciężko pracować.
He had to work very hard, having to contend with 630 pages of statistical material from 2005 and 2006 on the fight against fraud.
Sądzę, że Komisja będzie nad tą kwestią bardzo ciężko pracować, co pomoże organizacjom porównać się względem podobnych im organizacji.
I think the Commission is going to work very hard at this, and this will help organisations to benchmark themselves against similar organisations.
Jednocześnie doskonale zdajemy sobie sprawę, że - w szczególności w przypadku tak pilnych zagadnień jak to, które dzisiaj omawiamy - musimy bardzo ciężko pracować nad znalezieniem rozwiązania między Parlamentem a Radą, aby uniknąć niepotrzebnych zatorów.
At the same time, we are very aware that, especially with such urgent issues as the one we are discussing today, we need to work very hard to find a solution between Parliament and the Council in order to avoid unnecessary blockages.
Kiedy zaczęłam wojnę w szeregach rebeliantów, musiałam bardzo ciężko pracować i musziałam walczyć przeciwko żołnierzom broniącym naszego kraju, ponieważ gdybym nie walczyła, byłabym bita.
When I started to make war with the rebels, I had to work very hard and I had to fight against the soldiers from the government, because if I didn't, they would hit me with a stick.
Mikołaj, jeśli chce się zarobić, trzeba bardzo ciężko pracować.
Believe me, Nicholas, the only way to earn money, is hard work.
Miałeś kiedyś pracę, której nienawidziłeś, a musiałeś bardzo ciężko pracować?
Did you ever have a job that you hated and worked real hard at?
Mikołaj, jeśli chce się zarobić, trzeba bardzo ciężko pracować.
Nicolas, listen, if you want to earn money, you must work hard.
To nie znaczy, że dostają tylko połowę wiedzy, ale muszą bardzo ciężko pracować, by połączyć fakty i zrozumieć, co się dzieje.
Now that doesn't mean they only get half their education, but it does mean they have to work very hard to join the dots and understand what's going on.
Musimy bardzo ciężko pracować.
"We need to work really hard."
Będziemy nad tym bardzo ciężko pracować.
We will work very hard.
Co więcej, trzeba bardzo ciężko pracować.
Also, it's not about that, only about that.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 11. Pasujących: 11. Czas odpowiedzi: 33 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo