Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "bardzo trudne" na angielski

Wyszukaj bardzo trudne w: Definicja Synonimy
very hard
very harsh
very difficult really hard extremely difficult
really difficult
so hard
very tough
very tricky
a very challenging
hardest thing
a different kettle
really tough
pretty tough
a tough time
Tak, ale to bardzo trudne.
Yes, but at the same time, it's very hard.
To bardzo trudne, być profesjonalnym tenisistą.
It's very hard to be a professional player.
Ostatnie miesiące zapewne były dla pani bardzo trudne.
It must have been very difficult for you these last few months.
Ma bardzo trudne i ambitne zadanie.
She has a very difficult and challenging job.
To będzie bardzo trudne, o Niepohamowany.
That would be very difficult, O Berserk One.
Bycie jedyną dziewczyną w ekipie musi być bardzo trudne.
Being the only girl in that whole crew, it must be very difficult.
W podobnych okolicznościach jest to zawsze bardzo trudne.
That is always very difficult in these kinds of circumstances.
To bardzo trudne dla japońskiej kobiety mówić publicznie.
It is very difficult for a Japanese woman to speak in public.
Wyjście z tego błędnego koła będzie bardzo trudne.
Breaking out of this vicious circle will prove to be very difficult.
Przesuwanie środków z różnych części budżetu jest obecnie bardzo trudne.
Moving funds between different parts of the budget is currently very difficult.
To bardzo trudne zachować granicę pomiędzy przeszłością a teraźniejszością.
It's very difficult to keep the line between the past and the present.
Pozostawienie żony i starego ojca/musi być bardzo trudne.
Leave his wife and his old father must be very difficult.
Przystosowanie będzie dla ludzi żyjących w dotkniętych regionach bardzo trudne.
It will be a very difficult adjustment for the people living in the regions affected.
Szczególnie w przypadku uzgodnień wielostronnych osiągnięcie konsensusu może być bardzo trudne.
Especially when it comes to multilateral settings, achieving consensus can become very hard.
Rozumiem, że jest to bardzo trudne.
I understand this is very difficult.
To by było bardzo trudne, panie prezydencie.
That would be very difficult, Mr. President.
To będzie bardzo trudne dla mnie.
It'll be very difficult for me.
Mówią, że to bardzo trudne.
They say it's very difficult.
To jest bardzo trudne, by zdobyć.
It's very difficult to procure.
Ale kilka miesięcy potem, pojechałem tam i to było dla mnie bardzo trudne.
But a couple of months later, I did go, and it was very difficult.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 858. Pasujących: 858. Czas odpowiedzi: 90 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo