Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "bardzo zadowolony" na angielski

Wyszukaj bardzo zadowolony w: Definicja Synonimy
very happy
delighted
very glad
very pleased
so glad
so pleased
very satisfied
extremely pleased
really pleased
real happy
how pleased
most pleased
so happy
Nie wydajesz się być bardzo zadowolony ze mnie.
You don't seem very happy for me.
Byłbym bardzo zadowolony mogąc być ochotnikiem.
I'd be very happy to volunteer.
Jestem bardzo zadowolony z tak szerokiego konsensusu w tych sprawach.
I am delighted that there is such a broad consensus on these issues.
Szef jest z ciebie bardzo zadowolony.
The boss is very happy with you.
Jestem pewien, że będziesz bardzo zadowolony.
I'm sure you'll be very happy.
Musisz być bardzo zadowolony z powrotu do domu.
You must be very happy to be going home.
Szef jest z ciebie bardzo zadowolony.
The director is very happy with you.
Będę bardzo zadowolony mogąc przedstawić państwu konkretne wnioski z chwilą uzyskania konkretnych dokumentów legislacyjnych.
I would be very happy to come back to you with concrete proposals once we have the concrete legislative documents.
Mój nowy asystent jest bardzo zadowolony że przyjęłam nowego asystenta.
My new assistant is very happy that I hired my new assistant.
Myślę, że ktoś będzie bardzo zadowolony w Argentynie.
I think you'll make somebody very happy in Argentina.
Jestem więc bardzo zadowolony, że widzę tu tyle kobiet.
Therefore I am very happy to see many women here.
Będę bardzo zadowolony, mogąc się z nimi spotkać.
I am very happy to meet with them.
Twój sąsiad kupił i jest bardzo zadowolony.
Your neighbour bought one and is very pleased with it.
Kiedy zobaczył ją pierwszy raz był bardzo zadowolony...
When he saw her for the first time he was very pleased...
Mam przeczucie, że będziesz bardzo zadowolony.
And I have a feeling you're going to be very pleased.
Jestem bardzo zadowolony z tej inicjatywy.
Madam President, I very much welcome this initiative.
Jestem bardzo zadowolony, że upadłem.
I'm perfectly happy to take a fall.
Byłbym bardzo zadowolony gdybyś zobaczył Chada.
I was wondering if you've seen Chad.
To znaczy był z siebie bardzo zadowolony.
I mean, he was very pleased with himself.
Mój nieodżałowany Mroczny Pasażer/byłby bardzo zadowolony.
My late lamented Dark Passenger would be very pleased.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 397. Pasujących: 397. Czas odpowiedzi: 69 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo