Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "barmanka" na angielski

Wyszukaj barmanka w: Definicja Synonimy
bartender
barmaid
bar girl
bartending

Sugestie

Wiesz, jako barmanka... uczysz się poznawać klientów, którzy muszą z kimś pogadać.
You know, as a bartender you do learn to kind of recognize those customers who need to talk.
Ta barmanka mówiła coś o jakiejś sprawie między wami.
That bartender said something about you getting over something with Kyle.
Ta barmanka już raz nam uciekła.
She's already escaped us once, this barmaid.
(barmanka) Ty, mogłeś powiedzieć im.
(barmaid) You could've told them.
Masz mnie za gorszą przez to, że pracuję, jako barmanka?
Do you despise me for working as a bar girl?
Mae to nie jakaś barmanka.
Mae is not a bar girl.
Już wiem, to ta zamordowana barmanka z Milchester.
I know, it was that barmaid murdered at Milchester.
Kelnerka Charlie'go czy nowa gorąca barmanka?
Charlie's waitress or a hot new bartender?
Powiem, że przysłała mnie nowa barmanka z Fergal's Pub.
Fair enough. I'll say the new barmaid at Fergal's Pub sent me.
Będę mogła pracować w Blue jako kelnerka a później już jako barmanka.
I might be working at The Blue as a waitress first, then a barmaid.
Słyszałam plotkę że jest pewna gorąca, nowa, niezdarna barmanka pracująca w Greasy Stool.
I heard a rumor there was a hot, new, clumsy bartender working down at the Greasy Stool.
Musisz dostać się do Noddington, a ja będę spać tu ze skałą zamiast poduszki, a gwiazdy będą moim baldachimem, a lokalna barmanka jako moja kołdra.
You get yourself off to Noddington, and I shall bed down here with a rock as my pillow, the stars as my canopy, and this local barmaid as my duvet.
Myślę, że ta piękna barmanka, ta która właśnie stąd wyszła, sprawia, że nasz brat łagodnieje.
I think it's that lovely barmaid, that pretty barmaid that just walked out, that's made our brother go all soft.
Barmanka mówiła, że to od ciebie.
Bartender told me you sent it.
Barmanka za dnia, przywódca partyzantów w nocy.
Barmaid by day, rebel leader by night.
Barmanka potwierdza, że oboje piloci i wszystkie sześć stewardes piło.
Abby? Bartender confirms that both pilots and all six flight attendants were drinking.
Barmanka, kasjerka, praca w fast-foodzie, i inne.
Bartender, bank teller, fast food cashier, to name a few.
Świetna z ciebie barmanka!
You are a really good bartender.
Camille, odważna barmanka.
Camille, the brave bartender.
Dina Smith, barmanka specjalna.
Dina Smith, special bartender.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 87. Pasujących: 87. Czas odpowiedzi: 118 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo