Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "benzyna" na angielski

Wyszukaj benzyna w: Definicja Synonimy

Sugestie

Strach jest naszym sprzymierzeńcem... benzyna będzie nasza.
Fear is our ally... the gasoline will be ours.
Pociągnij za rączkę inaczej benzyna nie popłynie.
You need to pull the handle otherwise there will be no gasoline.
Więc gdzieś nad oceanem kończy się benzyna.
So halfway over the ocean the engines run low on petrol.
Dwadzieścia za godzinę, plus benzyna.
Twenty per hour, plus petrol.
Nie wiedziałem że wtedy była już benzyna.
Is that a fact? I didn't even know they had gas back then.
Tutaj benzyna jest warta złota, buraku.
Down here, gas is gold, bubba.
Tutaj benzyna to złoto, tatuśku.
Down here, gas is gold, bubba.
Ale w połączeniu z interferonem działa jak benzyna dolana do ognia.
But in combination with the interferon it's like gas to a flame.
Nawet wodór z brudnych paliw kopalnych jest 2-3 razy droższy niż benzyna.
Even hydrogen from dirty fossil fuels, is two or... three times more expensive than gasoline.
Jak zła benzyna, Albo przenikający ból...
Like bad gas, or a permeating pain...
Nie wiem, to chyba benzyna.
I do not know, maybe it's gasoline.
Ale nafta nie pali się jak benzyna.
But kerosene doesn't burn as hot as gasoline.
Wiesz... ta benzyna niedługo się ulotni.
You know... this petrol will evaporate soon.
Jak mówiłem, benzyna jest trudna.
Like I say, gasoline's tricky.
Gość w masce, benzyna, zapałki.
Masked man, gas, matches.
Kanister eksploduje i ogień rozprzestrzeni się wszędzie tam gdzie dotrze benzyna, czyli światło słoneczne.
It will explode this source, and spread to every place that gasoline, or sunlight, touches.
Więc, jeśli w szafie była benzyna ktoś inny ją tam włożył.
Now, if there was gasoline in our closet someone else put it there.
A to są ceny, jakie benzyna będzie miała.
And this is what the gas prices will be.
Co do tych dwóch dolarów, kończy mi się benzyna.
Boy, about that 2 dollar... I'm running a little low on gas.
Ruska ropa, benzyna, węgiel...
Russian diesel, gasoline, coal.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 509. Pasujących: 509. Czas odpowiedzi: 76 ms.

benzyną 371

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo