Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "benzyna bezołowiowa" na angielski

Wyszukaj benzyna bezołowiowa w: Definicja Synonimy
unleaded petrol
unleaded gasoline
Państwa Członkowskie zapewniają również, że nie później niż do dnia 1 stycznia 2005 r. benzyna bezołowiowa będzie mogła być wprowadzona do obrotu na ich terytorium tylko wtedy, jeżeli będzie zgodna ze specyfikacjami w zakresie ochrony środowiska naturalnego określonymi w załączniku III.
Member States shall also ensure that, no later than 1 January 2005, unleaded petrol can be marketed within their territory only if it complies with the environmental specifications set out in Annex III.
Zalicza się do nich i) zwykła benzyna bezołowiowa (pomiarowa liczba oktanowa 91), ii) benzyna bezołowiowa (pomiarowa liczba oktanowa 95) oraz iii) olej napędowy.
These include (i) regular unleaded petrol (RON > 91), (ii) unleaded petrol (RON > 95) and (iii) diesel fuel.
Benzyna (w tym benzyna bezołowiowa) CAS:
Gasoline (including unleaded gasoline) CAS:
Benzyna bezołowiowa, beczki do kremacji, krew na ścianach, DNA pasujące do Rity Westonson.
Unleaded gasoline, barrels for incineration, cast off on the walls. DNA consistent with Rita Westonson.
benzyna bezołowiowa (w trybie zasilania benzyną) albo LPG (w trybie zasilania LPG) w przypadku pojazdów dwupaliwowych;
Either unleaded petrol (petrol mode) or LPG (LPG mode) in case of bi-fuel;
Kiedy tylko chcecie przyjedzcie tutaj. TYLKO BENZYNA BEZOŁOWIOWA
Any time you guys want, you come back here, take your pick.

Pozostałe wyniki

Wewnątrzwspólnotowy obrót olejem napędowym oraz benzyną bezołowiową odbywa się prawie w całości przy zawieszeniu cła.
The intra-Community commercial movement of diesel and unleaded petrol takes place almost completely under duty suspension arrangements.
Silnik jest napędzany zwykłą benzyną bezołowiową?
Does it run on regular unleaded gasoline?
b) Bez uszczerbku dla przepisów lit. a) Państwa Członkowskie zezwalają z dniem 1 stycznia 2000 r. na obrót na swoim terytorium benzyną bezołowiową zgodną ze specyfikacjami określonymi w załączniku III.
(b) Without prejudice to the provisions of subparagraph (a), Member States shall, from 1 January 2000, permit the marketing within their territory of unleaded petrol complying with the specifications of Annex III.
A bezołowiowa samochodowa benzyna, której używamy, jest zarazem tańsza, jak i lepsza dla środowiska, niż tradycyjne paliwo lotnicze.
And the unleaded automotive fuel that we use is both cheaper and better for the environment than traditional avgas.
fakt, że przed rokiem 2000 praktycznie wszystkie pojazdy drogowe napędzane benzyną będą mogły jeździć, wykorzystując benzynę bezołowiową, stanowi istotny postęp i dlatego właściwe jest ograniczenie obrotu benzyną ołowiową.
whereas it is a great step forward that by 2000 virtually all petrol-driven road vehicles will be able to run on unleaded petrol and whereas therefore it is appropriate to restrict severely the marketing of leaded petrol;
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 11. Pasujących: 6. Czas odpowiedzi: 23 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo