Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "bez niczyjej pomocy" na angielski

Wyszukaj bez niczyjej pomocy w: Definicja Synonimy
without any help
all by himself
without help
on my own
single-handedly
all by herself
unassisted
Chciałbym żebyś chodziła sama, bez niczyjej pomocy.
I want you to walk alone, without any help.
Tego lata zwierzęta bez niczyjej pomocy czy przeszkody uczyniły z Folwarku Zwierzęcego kwitnące przedsięwzięcie.
That summer the animals, without any help or any interference, made a going proposition of Animal Farm.
W tym kraju... tylko naprawdę dobry strzelec. mógł załatwić tylu bez niczyjej pomocy.
Out there in the country... only a real fine gunner could nail that many all by himself.
Ten dzieciak przyniósł Darlin' z Nowego Jorku do Chicago, bez niczyjej pomocy.
This kid brought Darlin' from New York to Chicago all by himself.
Lynette Scavo byla przyzwyczajona do robienia wszystkiego bez niczyjej pomocy.
Lynette Scavo was used to doing things without help.
Wątpię, by złodziej mógł znaleźć się w pałacu, bez niczyjej pomocy.
I doubt the thief could have entered the palace without help.
Ja będę kim jestem bez niczyjej pomocy.
I'll be who I am without any help.
Jeśli ja i porucznik Provenza to cały wydział poważnych zabójstw i muszę wszystko robić, bez niczyjej pomocy przez te cięcia budżetowe...
If lieutenant provenza and I are the entire priority homicide division and I have todo everything myself without any help from anybody and budget cuts C
Niezależnym, bez niczyjej pomocy.
All on his own, without any help.
Zrobimy dokładnie to co w Sinssinatti bez niczyjej pomocy.
Me and Marlene pulled off the same thing in Cincinnati without any help.
Chcę to zrobić bez niczyjej pomocy.
But I wanted to do this on my own.
Powinniśmy byli opiekować się nią bez niczyjej pomocy.
We should have been the ones to look after her, without anyone else butting in.
Zarabiam na chleb bez niczyjej pomocy.
I earn my own bread without outside help.
Założyłem tę firmę bez niczyjej pomocy.
I started this company with no one to trust but myself.
Sędzia najprawdopodobniej wywali ich większość bez niczyjej pomocy.
The judge will probably throw out most of the deadheads without prompting.
Dojść tak daleko, bez niczyjej pomocy...
Getting this far, all by yourself...
Możemy to zrobić bez niczyjej pomocy.
We can do it, we don't need anyone.
Dają sobie radę bez niczyjej pomocy.
They just pop up without any help from anyone.
Zarabiam na chleb bez niczyjej pomocy.
I earn my living without owing anybody anything.
Cud, że dajecie sobie radę bez niczyjej pomocy.
It's amazing that you two have survived out here all by yourselves.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 69. Pasujących: 69. Czas odpowiedzi: 68 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo