Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "bez obaw" na angielski

don't worry
no worries
without fear
do not worry
not to worry
don't you worry
fear not
no fear
without worrying
never fear
Mamy pogorszenie, ale bez obaw.
We had a setback, but don't worry.
Nie dotyczy dzisiejszej okazji ale bez obaw, znajdę to.
Nothing to do with today's bussiness but don't worry. I'll find it.
Jeśli pytasz mnie o ten batonik, to bez obaw.
If you're asking me about that... candy bar you gave me, no worries.
Przewoźnicy powinni polegać na otrzymanym zezwoleniu bez obaw o jego utratę.
The operators should rely on the authorisation that they receive without fear of loosing it.
Mężczyzna bez obaw to mężczyzna bez nadziei.
Look, a man without fear is a man without hope.
Ale bez obaw, będzie zebranie.
But don't worry, there will be a briefing.
Ale bez obaw, dwóch nowych pracuje nad tym.
But don't worry, we have two fresh ones working on it.
Ale bez obaw, to nie w moim stylu.
But don't worry, that's not my style.
By się odbudować, bez obaw, że Wraith kiedykolwiek powrócą.
That we could rebuild... without fear of the Wraith... ever returning.
Zajmiemy się nią, bez obaw.
Cramping? Okay, don't worry.
Rozpoczęcie montażu produktów bez obaw o pozostawienie śladów powinno być możliwe bezpośrednio po zakończeniu lakierowania.
It should be possible to begin the installation of equipment immediately after painting without fear of leaving surface marks.
Ale bez obaw, nie napiszę nic więcej.
But don't worry, no more tweets about it.
W porządku, Barnable, bez obaw.
It's okay, Barnable, don't worry.
To długa historia, ale bez obaw, wszystko w porządku.
It's a long story, but don't worry, everything's fine.
Nie chodzi o Rafaela, bez obaw.
Don't worry, it's not about Rafael.
Ale bez obaw, negocjacje zbiorowe pozwolą nam zapewnić koncesje.
But don't worry, collective bargaining will enable us to secure concessions.
Tak, ale byliśmy zabezpieczeni, więc bez obaw.
Yes, but it was all totally safe, so don't worry.
Ale bez obaw, nie dałam im dokładnych wskazówek.
But don't worry. I haven't exactly been giving them the Glengarry leads.
Ale bez obaw, znajdziemy ci fajnego chłopaka.
But don't Worry, I Will find a nice boy for you.
Nie będę z nim sypiała, bez obaw.
I'm not going to sleep with him, don't worry.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1863. Pasujących: 1863. Czas odpowiedzi: 86 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo