Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "bez przerwy" na angielski

Wyszukaj bez przerwy w: Definicja Synonimy
all the time
constantly
nonstop
without interruption
continuously
non-stop
without a break
incessantly
around the clock
without stopping
straight
over and over
Ależ zabijamy bez przerwy, Ojcze.
But we kill all the time, Father.
Nie można każdego bez przerwy pilnować.
He can't watch everyone all the time.
Ale zauważyłem, że bez przerwy wysyłały SMS-y.
But I notice them sending message constantly.
Diego pracuje omal bez przerwy przygotowując swoją wystawę, więc sama muszę sobie szukać rozrywek.
Diego is working almost constantly to prepare for his show, so I have to find ways to entertain myself.
Pracowałaś bez przerwy przez trzy dni.
You've been working nonstop for three days.
Teraz mnóstwo pracuję i podróżuję bez przerwy.
I'm going to be working a lot now, and traveling nonstop.
W Magii Gwiazd robią to bez przerwy.
They do it on Circus of the Stars all the time.
Telefony celebrytów są hakowane bez przerwy.
Look, celebrity phones get hacked all the time.
Henry mnie nienawidzi... ponieważ bez przerwy pracuję.
Henry hates me... because I work all the time.
Jechałeś bez przerwy od wczorajszego ranka.
You've been traveling nonstop since yesterday morning.
Świętowaliśmy bez przerwy od dwóch dni.
We've been celebrating nonstop for two days.
Jestem zmęczony, bo bez przerwy pracuję.
I'm tired because I work all the time.
Nie... słodycze... jadłem je bez przerwy.
No, candy, sweets. I used to be eating it all the time.
Ja płakałam bez przerwy... gdy zginął mój tata.
I used to cry all the time... after my dad died.
Odbieramy dane bez przerwy i przechowujemy.
We receive information - All the time.
Jak twoi rodzice bez przerwy się kłócili?
Your mother and father fighting all the time?
Nam zdarza się to bez przerwy.
We do that all the time.
Medyczne fakty zmieniają się bez przerwy.
Medical fact changes all the time.
Ja i moi kuzyni bawiliśmy się tu bez przerwy, kiedy byliśmy dziećmi.
My cousins and I used to come here all the time when we were kids.
Ale wy myślicie o Nim bez przerwy.
But you, you think about him all the time.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1350. Pasujących: 1350. Czas odpowiedzi: 93 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo