Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "bez rękawów" na angielski

Wyszukaj bez rękawów w: Definicja Synonimy
sleeveless
Tamtego dnia miałaś na sobie taką luźną sukienkę bez rękawów.
You were wearing a sleeveless loose dress that day.
Wiesz, możliwe, że mogła być duszona czymś takim jak bluzka bez rękawów lub ręcznik.
You know, it is possible that she could've been strangled with something like a sleeveless shirt or a towel.
Na plakacie ty bez rękawów, pokazujący ranę.
The poster is you, sleeveless, showing off the wound.
Pozycja 6105 nie obejmuje odzieży bez rękawów.
Heading 6105 does not cover sleeveless garments.
Mój Boże, ja nie mogę nawet włożyć czegoś bez rękawów bez zastanowienia się dwa razy.
My god, I can't even put on something sleeveless without thinking twice.
Dziewczyno w golfie bez rękawów, przyniesiesz francuską wodę spragnionej siostrze?
Sleeveless turtleneck girl, French water for a parched sister? Thank you.
Jednoczęściowe ubranie z tkaniny (100 % bawełny), bez rękawów, okrywające zarówno górną, jak i dolną część ciała, sięgające poniżej kolan, obejmujące każdą nogę oddzielnie.
Woven one-piece garment (100 % cotton), sleeveless, clothing both the upper part of the body and the lower part to just below the knee, enveloping each leg separately.
Nie, to jest bez rękawów.
No, it's sleeveless.
Około godziny 8:45, spostrzegłam detektyw Ally Moore w bluzce bez rękawów.
"At approximately 8:45 a.m. this morning,"I observed Detective Ally Moore in a sleeveless shirt.
Gdyby to ode mnie zależało, to zakazałabym noszenie koszulek bez rękawów powyżej 50-tki.
Well, if were up to me, over-50s wouldn't be allowed to wear sleeveless shirts.
Ubranie to, bez rękawów, posiada brzeg z aplikacjami z dzianiny przy dekolcie i przy pachach.
The garment is sleeveless and has knitted fabric sewn on at the neckline and armholes.
Lekki ubiór z tkaniny (100 % bawełny, bez rękawów, przeznaczony do okrycia górnych części ciała, sięgający poniżej pasa, fantazyjny, wykonany z tkaniny jednokolorowej.
Lightweight, sleeveless woven garment (100 % cotton) intended to cover the upper part of the body reaching down to below the waist, of a fancy design and manufactured from a single coloured fabric.
Lekkie ubranie z dzianiny (100 % bawełny), przeznaczone do okrycia górnych części ciała, sięgające poniżej talii, bez rękawów, bez kołnierza, z luźno dopasowanym, zaokrąglonym wycięciem szyjnym, bez rozcięcia.
Lightweight knitted garment (100 % cotton), intended to cover the upper part of the body reaching down to below the waist, sleeveless, collarless with a loose fitting rounded neckline without an opening.
Nosi koszulkę bez rękawów z napisem "Magnum"- nie będzie zbyt cięzko go zauwazyć.
He's wearing a tank top that says "Magnum" - shouldn't be too hard to spot.
Te wieczorne biegi w koszulce bez rękawów.
Those late night runs in your sleeveless T's.
To był jeden z tych koszulek bez rękawów.
It was one of those T-shirts with no sleeves.
Bardziej mi się podoba bez rękawów.
I liked it better without sleeves.
Mianowicie: wszystko od podkoszulków bez rękawów do zimowych kurtek.
To wit: Everything from tank tops to winter coats.
Koniec z koszulkami bez rękawów, Ted.
Gone are the tank tops, Ted.
Na co ta koszulka bez rękawów?
Why are you wearing a tank top?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 41. Pasujących: 39. Czas odpowiedzi: 51 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo