Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "bezpieczny" na angielski

Zobacz także: jesteś bezpieczny
Wyszukaj bezpieczny w: Definicja Synonimy
safe
secure
safer
protected
safety safely securely
secured
saved
safest

Sugestie

Załatwiliśmy panu bezpieczny transport przez granicę.
We've arranged for your safe transportation across the border tonight.
Modlę się o jego bezpieczny powrót.
I say my prayers for his safe return.
Chwila, przejdę na bezpieczny kanał.
Hold on, let me get a secure channel.
Znajdziemy miejsce dla jej nawet bardziej bezpieczny niż Whirlpool.
We'll find a place for her even more secure than a whirlpool.
Twój sekret jest ze mną bezpieczny.
Okay, your secret is safe with me.
Pamiętam czasy, gdy to był bezpieczny korytarz.
You know... I remember a time when this was a safe hallway.
Wolę utrzymać bezpieczny dystans od tej radości.
I prefer to keep a safe distance from all this merriment.
Będę się modlić o bezpieczny poród.
I will be praying for a safe birth.
Ten kraj... znów jest bezpieczny dzięki tobie.
This country... is safe again, Superman, thanks to you.
To stosunkowo bezpieczny i gotowy dostawca żywności.
It's relatively safe and there is a ready supply of food.
Jeden który przeżył jest bezpieczny i już jedzie.
The ones that survived the initial hit are safe and in passage.
Jeżeli Niemcy zwyciężą, będzie bezpieczny.
If the Germans have won, he'll be safe.
Świat nie jest bezpieczny dla samotnej kobiety.
This world is not safe for a woman alone.
Przynajmniej jest bezpieczny od inspektorów budowlanych.
At least he's safe from building inspectors.
Tu będziesz bezpieczny do powrotu taty.
You'll be safe here till Dad gets back.
Teraz będziesz bezpieczny, mój mały muffin miłości.
Now you'll be safe, my little love muffin.
Rozładowałem go, więc jest bezpieczny.
I unloaded it, so it's safe.
Myślała, że w Rivendell będziesz bezpieczny.
She wanted to protect her child... she thought in Rivendell you would be safe.
Obiecałem twojej matce, że będziesz bezpieczny.
I promised your mother I'd make sure you were safe.
Gdy będzie bezpieczny policja odzyska pieniądze.
Once he's safe, the police will get your money back.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 3734. Pasujących: 3734. Czas odpowiedzi: 62 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo