Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "biżuteria" na angielski

Wyszukaj biżuteria w: Definicja Synonimy

Sugestie

Portfel i biżuteria ofiary były na czyjejś liście prezentów świątecznych.
I'm thinking our vic's wallet and jewelry were on someone's Christmas list.
Nie... iPhone'y, zegarki, biżuteria.
You're crazy... iPhones, watches, jewelry.
W torebce była biżuteria jego żony.
He had his wife's jewellery in the handbag.
Będzie tam biżuteria o wartości tysięcy dolarów.
There'll be thousands of dollars' worth of jewellery.
Wszystkie pieniądze i biżuteria do torebki.
BURKE: All your money and jewellery in the bag.
Niektórych kobiet nie zadowala biżuteria i bielizna.
Some women aren't impressed with jewelry and lingerie.
Brylanty i biżuteria, którą pożyczają muzeom.
There's diamonds and jewelry that they loan to museums.
Ale w każdej sprawie wartościowa biżuteria została nietknięta.
But in each case, the more expensive jewelry was left untouched.
Z domu Williamsów zniknęła tylko biżuteria i zegarki.
From the Williams home, Only jewellery and watches were missing.
Jego portfel, biżuteria i pistolet.
His wallet, his jewellery and his gun.
To jest pierścień, a nie biżuteria.
Your ring is not a piece of jewellery.
Pieniądze, biżuteria, wszystko, co macie.
Money, jewellery, anything you got that I want.
Gotówka, biżuteria, telefony komórkowe.
Cash, jewelry, cellular telephones.
Shaw szedł za mną do sklepu z biżuteria...
Shaw followed me to the jewelry store.
Twoja biżuteria warta tylko parę... tysięcy widać jest nie godna jej urody.
Ifshe doesn't wear your jewellery worth some... thousands, her beauty won't be marred.
Wciąż czekamy na raport koronera, ale zginęły im portfele i biżuteria.
Still waiting on the M.E.'s report, but their wallets and jewelry were missing.
Ekspres do cappucino z kuchni, naczynia, wazony, zniszczona biżuteria.
Cappuccino maker from the kitchen, dishes, vases, broken jewelry.
Ich dumą jest biżuteria i nic poza tym.
Proud of their jewelry, but of nothing else.
Zegarki, biżuteria, magazyny z lat 70, z których czerpałam inspirację.
Watches, jewelry, '70s magazines that were my inspiration.
Kwiaty, bielizna, biżuteria - mogą być.
Flowers, lingerie, jewelry, all good.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 367. Pasujących: 367. Czas odpowiedzi: 101 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo