Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "bielizna pościelowa" na angielski

Wyszukaj bielizna pościelowa w: Definicja Synonimy
bedlinen
bed linen
household linen
bed-linen
Przedsiębiorstwo to posiadało dwa zakłady produkcyjne, jednak bielizna pościelowa była produkowana tylko w jednym z nich.
This company has production on two different sites, but bedlinen was manufactured at only one of the sites.
Jednakże bielizna pościelowa charakteryzuje się tym, iż są setki różnych rodzajów tego produktu, a niektóre ich właściwości nie są łatwo dostrzegalne w czasie dokonywania przywozu.
However, bedlinen is characterised by hundreds of different product types, with some characteristics not easily discernible upon importation.
nie można jej zastąpić produkcją Wspólnoty, której podstawę stanowi nadrukowywana i/lub farbowana bielizna pościelowa;
is not substitutable by Community production which is based on printed and/or dyed bed linen;
Argumentowano iż bielona bielizna pościelowa sprzedawana instytucjom powinna zostać wyłączona z zakresu postępowania, ponieważ nie należy jej traktować jako produktu stanowiącego przedmiot postępowania.
It was claimed that bleached bed linen sold to institutions should be excluded from the scope of the investigation on the grounds that it should not be treated as a product concerned.
Kilku współpracujących eksporterów twierdziło, że produkt objęty postępowaniem i bielizna pościelowa sprzedawana na rynku krajowym w Pakistanie to nie te same produkty, ponieważ różnią się od siebie podstawowymi właściwościami fizycznymi i technicznymi oraz zastosowaniem.
Several cooperating exporters claimed that the product concerned and the bedlinen sold on the domestic market of Pakistan were different products since they did not have the same basic physical, technical characteristics and uses.
Argumentowano iż bielona bielizna pościelowa i) technicznie różni się od farbowanej lub nadrukowywanej bielizny pościelowej;
It was submitted that bleached bed linen (i) is technically different from printed and/or dyed bed linen;
Koce, pledy, bielizna pościelowa itp.; zasłony itp.; inne artykuły wyposażenia wnętrz:
Blankets, travelling rugs, bed linen etc.; curtains etc.; other furnishing articles:
Bielizna pościelowa obejmuje prześcieradła (z gumką i zwykłe), poszwy na kołdry i poszewki na poduszki pakowane do sprzedaży pojedynczo lub w kompletach.
Bedlinen includes bed sheets (fitted or flat), duvet covers and pillow covers, packaged for sale either separately or in sets.
Bielizna pościelowa, bielizna stołowa, bielizna toaletowa i bielizna kuchenna
Bedlinen, table linen, toilet linen and kitchen linen
0- Pozostała bielizna pościelowa, zadrukowana
0- Other bedlinen, printed
Jednakże liczba producentów objętych niniejszym postępowaniem przekracza 170, a produkt jakim jest bielizna pościelowa występuje w setkach różnych rodzajów, często trudnych do rozróżnienia przy przywozie.
However, there were more than 170 exporters involved in this proceeding and bed linen is characterised by hundreds of different product types, with some characteristics not easily discernible upon importation.
Bielizna pościelowa, z dzianin
Bedlinen, knitted or crocheted
Bielizna pościelowa z tkanin z udziałem lnu lub ramii
Bedlinen of flax or ramie (excluding knitted or crocheted)
Bielizna pościelowa z tkanin z włókien chemicznych lub z materiałów włókienniczych, z wyłączeniem z bawełny, z lnu i z ramii oraz z włóknin
Bed linen of woven textiles (excluding of cotton, of flax or ramie)
bielizna pościelowa (ręczniki; pościel);
household linen (towels, bedclothes);
len pochodzący ze Wspólnoty daje możliwość wytworzenia szerokiej gamy produktów (odzież, elementy dekoracyjne, bielizna pościelowa i stołowa) oraz sprzyja kreatywności i innowacji.
Community flax offers a wide range of products (clothing, decoration, household linen) and a wealth of creativity and innovation
Hotel: bielizna pościelowa, pościel i ręczniki itp. (ręczniki mogą być uważane za mocno zabrudzone)
Hotel: bed-linen, bedclothes and towels, etc. (towels may be considered heavily soiled)
Pozostała bielizna pościelowa, zadrukowana:
Bedlinen, knitted or crocheted - Other bedlinen, printed:
Instytucje, takie jak szpitale: bielizna pościelowa, pościel, prześcieradła z gumką, ubrania pacjentów, fartuchy lekarzy itp.
Institutions as hospitals: bed-linen, bedclothes, contour sheets, patient clothing, doctor's coat or coatdress, etc.
Bielizna pościelowa wykonana z mieszanek bawełny i poliestru ma dłuższą trwałość i wymaga prania z mniejszym zużyciem energii niż wykonana z czystej bawełny.
Bedclothes made of a cotton-polyester mix have longer durability and require less laundering energy than those made of pure cotton.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 25. Pasujących: 25. Czas odpowiedzi: 27 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo