Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "bilet powrotny" na angielski

Wyszukaj bilet powrotny w: Definicja Synonimy
return ticket
return
flight back
round-trip ticket
ticket back
plane ticket home
ticket out of here
tickets home
Odebrałeś mój bilet powrotny i dokumenty?
Did you get my return ticket and papers?
To mój bilet powrotny... jeśli stanie się najgorsze.
This is my return ticket... if the worst thing happens.
Jeden bilet powrotny do Paryza dla pana.
One return ticket to Paris coming up, sir.
Masz moje papiery i bilet powrotny?
Did you get my return ticket and papers?
A kto uciął Pilotowi rękę w zamian za bilet powrotny?
Who chopped off Pilot's arm so he could get a return ticket?
Nie. Pana bilet powrotny.
No, your return ticket.
Nie. Pański bilet powrotny.
No, your return ticket.
Masz już przygotowany bilet powrotny?
So is your return ticket all set?
Wie pan, kim jestem? Nie, ale ma pani w rękawiczce bilet powrotny.
No, but I observed the second half of a return ticket in the palm of your left glove.
cudzoziemiec musi wykazać dostępność odpowiedniego zakwaterowania na terenie Włoch oraz posiadanie kwoty potrzebnej na repatriację; może także okazać bilet powrotny,
the alien must indicate that he has suitable accommodation in Italian territory and that he possesses the sum needed for repatriation; he may also present a return ticket;
Panie Navorski, chciałbym zobaczyć pana bilet powrotny.
OK, Mr. Navorski, I need to see your return ticket, please.
Panie Navorski, muszę sprawdzić pański bilet powrotny.
OK, Mr. Navorski, I need to see your return ticket, please.
Ta książka minus chip na twoim ramieniu to twój bilet powrotny.
That book minus the chip on your shoulder is your ticket back.
On ma bilet powrotny na jutro.
He's got a plane ticket for tomorrow.
Nie mam nawet jak zapłacić za bilet powrotny.
I don't even have money to pay for a return ticket.
To również twój bilet powrotny z Sekcji Pierwszej.
It's also your ticket out of Section One.
Mogę odwołać twój bilet powrotny na samolot.
I will cancel your plane ticket home.
Pójdę kupić bilet powrotny na jutro...
I'll go buy my ticket home tomorrow...
Marie zapłaciła za bilet powrotny, taka jest cena.
Marie has paid his return ticket, is the price.
A jeśli wziąć podróż do Fantasy Land należy zawsze mieć bilet powrotny.
And when you take a trip to Fantasy Land you should always have a return ticket.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 84. Pasujących: 84. Czas odpowiedzi: 64 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo