Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "bilet w jedną stronę" na angielski

Wyszukaj bilet w jedną stronę w: Definicja Synonimy
one-way ticket
single ticket
one way ticket
one-way flight
My dostawaliśmy bilet w jedną stronę topside.
We got a one-way ticket topside.
To bilet w jedną stronę do nicości.
This is a one-way ticket to oblivion.
Kupił bilet w jedną stronę do Barcelony.
He bought a one-way ticket to Barcelona.
Kupiłeś bilet w jedną stronę do Thorazineowa.
You buy a one-way ticket to Thorazineville.
Timothy O'Dell i niemowlę kupili bilet w jedną stronę do Vancouver.
Timothy O'Dell and infant bought a one-way ticket to Vancouver.
Został wysłany tu przez mafię, bilet w jedną stronę, by zarządzał looperami.
He was sent back here by the mob, a one-way ticket, to run the loopers.
Mamy bilet w jedną stronę na górę.
We got a one-way ticket topside.
Tak, chciałbym bilet w jedną stronę do Amsterdamu odlatujący jak najszybciej.
Yes, I'd like a one-way ticket to Amsterdam departing as soon as possible, please.
Aparat, bilet w jedną stronę do zostania dziwakiem.
[Junior] Braces, a one-way ticket to Geekville.
Mam fałszywy paszport i bilet w jedną stronę do Jemenu.
I got a fake passport and a one-way ticket to Yemen.
Kogo odcisków będzie brakować, dostanie bilet w jedną stronę do Wronek.
Whoever's fingerprints are missing gets a one-way ticket to Bakersfield.
Gdy otrzymałeś spadek, dołożyłeś pół miliona i bilet w jedną stronę do Los Angeles.
When your inheritance came through, he got half a million dollars and a one-way ticket to Los Angeles.
Sądzono że kupił sobie ekwipunek i bilet w jedną stronę na dno rzeki.
Thought he bought himself a pair of cement shoes and a one-way ticket to the bottom of the river.
Proszę bilet w jedną stronę do Las Vegas.
I need a one-way ticket to Las Vegas.
Chciałabym też bilet w jedną stronę do Los Angeles, z międzylądowaniem w Las Vegas.
I'd also like a one-way ticket to Los Angeles, with a stop in Las Vegas.
Pacjenci uwolnieni z Belle-Reeve zamiast... wolności, dostali bilet w jedną stronę do tajnego laboratorium.
When patients are released from Belle Reve, instead of freedom they get a one-way ticket to a secret laboratory.
Równie dobrze mogę kupić bilet w jedną stronę do Guantanamo.
I may as well buy a one-way ticket to Guantanamo.
Więzienie Eerie, więźniowie skazani na karę śmierci, bilet w jedną stronę.
Eerie Pen, death row inmates, one-way ticket.
Maurice, jedyne co by mogło poprawić mi humor to bilet w jedną stronę do Nowego Jorku.
Maurice, the only thing that would make me feel better is a one-way ticket to New York City.
Więc to jest facet, który dał Frankowi bilet w jedną stronę do psychiatryka.
That's the guy who gave Frank Black a one-way ticket to the psych ward.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 125. Pasujących: 125. Czas odpowiedzi: 110 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo