Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "biuro informacji" na angielski

Wyszukaj biuro informacji w: Definicja Synonimy
information office
information bureau
Ale tylko jedna z organizacji systematycznie dofinansowywanych, Śródziemnomorskie biuro informacji o środowisku, kulturze i zrównoważonym rozwoju ma swoją siedzibę w Grecji.
But only one of the organisations consistently funded, the Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development, is based in Greece.
Już samo Europejskie Biuro Informacji o Romach 50 % swoich funduszy otrzymuje z programu Progress.
The European Roma Information Office alone gets 50% of its funding from Progress.
Szyld na zewnątrz jest "Mechanik samochodowy" a nie "biuro informacji."
The sign outside says "mechanic"... not "information bureau."
W ramach SGR, "Biuro Informacji Poufnych" monitoruje informacje oznaczone klauzulą SECRET UE lub CONFIDENTIEL UE zawarte w dokumentach przeznaczonych dla Rady.
Within the GSC, a "Classified Information Office" shall monitor information classified as SECRET UE or CONFIDENTIEL UE contained in documents for the Council.
Niech biuro informacji publicznej wyda oświadczenie.
But call the P.I.O. and have him issue a statement from downtown.
Każde państwo członkowskie zapewnia również przekazanie przez biuro informacji, o których mowa w lit. a) i b), do krajowego biura ubezpieczeniowego państwa, na terytorium którego pojazd, o którym mowa w akapicie pierwszym, przebywa normalnie.
Each Member State shall also ensure that the bureau communicates the information referred to in points (a) and (b) to the national insurers' bureau of the State in whose territory the vehicle referred to in the first paragraph is normally based.
Departament Obrony, Biuro Informacji Publicznej.
What do you mean?
Biuro Informacji i Nadzoru Finansowego.
Office of Information and Regulatory Affairs.
Biuro Informacji Parlamentu Europejskiego w Kopenhadze zorganizowało spotkanie członków delegacji z przedstawicielami lokalnych organizacji pozarządowych.
Members thought the conditions compared favourably to those in other EU states although there was disquiet that some inmates had been there for up to eight years.
W czwartek Biuro Informacji PE w Kopenhadze zorganizowało spotkanie, na którym przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych wymieniali poglądy na temat duńskiego systemu azylowego.
Spending years in an asylum centre separated from family and friends and unable to work in the outside community - this is the distressing story that many asylum seekers in Europe currently face.
Na przykład, gdy w moim okręgu wyborczym w Hertfordshire biuro informacji kasy oszczędnościowo-mieszkaniowej zmniejszyło ilość etatów, mogliśmy przed upływem 24 godzin zapewnić finansowaną z funduszy europejskich pomoc dla zwolnionych z pracy, pokazując tym samym, że Europa potrafi rzeczywiście pomagać swoim lokalnym społecznościom.
Already, when a building society call centre in Hertfordshire, in my constituency, shed jobs, within 24 hours we were able to call in European-funded response to redundancy aid, showing how Europe can give real help to our local communities.
Biuro Informacji Parlamentu Europejskiego w Kopenhadze zorganizowało w poprzedni czwartek spotkanie, na którym lokalne organizacje pozarządowe mogły wyrazić swoje opinie na temat systemu azylowego w Danii.
She warned of the dangers of depressed parents - "if the parents for instance are suicidal, the children will do anything to protect them".
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 12. Pasujących: 12. Czas odpowiedzi: 27 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo