Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "bliźniak" na angielski

Zobacz także: brat bliźniak
Wyszukaj bliźniak w: Definicja Synonimy
twin
duplex
semi-detached house
semi
brother

Sugestie

Dominujący bliźniak manipuluje słabszym, - Wykorzystuje do popełniania zbrodni.
Dominant twin manipulates the weaker, uses him to commit his crimes.
A za tobą stoi jego bliźniak.
And that's his twin standing behind you.
Półtora miliona, ale to bliźniak.
It's a million and a half, a duplex.
Mam domek-bliźniak, wykładzinę i złotą rybkę.
I got a duplex now. I got wall-to-wall and a goldfish.
To i tak nie będzie Adam tylko identyczny bliźniak.
It would be an identical twin.
To był mój brat-bliźniak James.
That was my twin brother James.
To wąż-bliźniak z Amazonii, jest jadowity.
It's named Amazon twin snake, it's poisonous.
Tak, wewnątrz tego guzka... był mój bliźniak.
Yes. Inside the lump was my twin.
Myślałem, że to jego bliźniak, aż sprawdziliśmy.
I thought he was a twin, until we checked this.
Twój bliźniak, kopia, cokolwiek.
Your twin, your copy or whatever...
Dwa miesiące temu, Gregory Dietrich kupił przez internet zestaw "Zły bliźniak".
Two months ago, Gregory Dietrich made an online purchase of an "Evil Twin" kit.
Co również może wskazywać, że twój bliźniak wszedł w związek zdominowany przez... głębokie poczucie wzajemnego szacunku.
Which may indicate that your twin also entered into a marriage that was dominated by... a-a deep sense of mutual respect.
Co on lubi,... Twój bliźniak?
What's he like,... your twin?
Wielu ludzi nie miało pewności, który bliźniak przeżył.
A lot of people were confused about which twin survived.
To jest dobre jak bliźniak Busha.
That's as good as a Bush twin.
Michael, Zeno pierwszy zadał pytanie, którego mój bliźniak powinien być świadomy.
Thank you. [KITT] Michael, Zeno first postulated a question which my twin would certainly be aware of.
Nie, najlepsze są te momenty, kiedy czyjś bliźniak przerywa wesele albo ktoś wyciąga gnata na siłowni.
No, the best part of a soap opera is when someone's twin interrupts a wedding Or somebody pulls a gun at the fitness center.
Cieszę się, że się pokazałeś, ponieważ twój bliźniak - o tam próbuje namieszać w mojej zupie.
Glad you showed up, OK, because your twin over here is trying to mess up all of my magic sauce.
Nie wiadomo, do czego zdolny jest jego zły bliźniak.
There's no telling what his evil twin is capable of.
Jako jego idealny bliźniak również musiałem być idealny.
As his identical twin, I must have been perfect too.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 123. Pasujących: 123. Czas odpowiedzi: 91 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo