Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "boże narodzenie" na angielski

Wyszukaj boże narodzenie w: Definicja Synonimy
Christmas
Christmastime
yuletide
Xmas Eve
Na jego ostatnie boże narodzenie chcę zaprosić jego siostrę.
For his last Christmas, I'm going to invite his sister.
Pamiętasz, jak wysłaliśmy Ivana w boże narodzenie na solówę?
Do you remember when Ivan took only away for Christmas?
Boże Narodzenie z dala od domu to smutna rzecz.
I know that Christmastime can be a lonely thing away from home.
I by następne Boże Narodzenie przynisło nam szczęście.
And here's to next Christmas, may it bring us luck.
Jak Boże Narodzenie w placówce Kennedy'ego.
It's like Christmas at the Kennedy compound.
Mam nakręcić 3 odcinki na Boże Narodzenie.
We got three more shows to shoot before Christmas.
Zachowajmy te maleństwa na Boże Narodzenie.
Well, let's save these babies for Christmas.
Na Boże Narodzenie będę z powrotem w Worcester.
Hit a vein this afternoon, and l aim to be back in Worcester by Christmas.
Ponieważ chciał uczynić wasze Boże Narodzenie lepszym.
'Cause he was trying to do something about making your Christmas better.
Tu już powoli wygląda jak Boże Narodzenie.
It's beginning to look a lot like Christmas.
A jutro spędzicie Boże Narodzenie w swoich domach.
Then tomorrow, you get to have Christmas in your own houses.
Boże Narodzenie to specjalna pora roku...
Christmas is that special time of year for...
Nie chce opuszczać rodziny na Boże Narodzenie.
[Exhales] It just wouldn't be right leaving the family at Christmas.
Mordercy i złodzieje też mają Boże Narodzenie.
Murderers and thieves - they get Christmas, too.
Spędziłam wspaniałe Boże Narodzenie w Bamianie z lokalną rodziną pasztuńską.
I spent a wonderful Christmas there in the Bamian Valley with a local Pashtun family.
Kiedyś prawie go postrzeliłam w Boże Narodzenie.
I almost shot him one Christmas in Ann Arbor.
Chcę powitać Boże Narodzenie w domu.
I like to see in Christmas at home.
Mogłem usiąść dopiero w Boże Narodzenie.
I don't think I sat down again till Christmas.
Świętując Boże Narodzenie byłabyś jak wegetarianin, który je mięso.
Keeping Christmas would be like being a vegetarian and still eating meat.
Ostatnie Boże Narodzenie spędził z Hitlerem.
Right up there in the Wehrmacht. Spent last Christmas with Hitler.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1108. Pasujących: 1108. Czas odpowiedzi: 66 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo